29 września szydłowieccy policjanci gościli przedszkolaków oddziału przedszkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Jastrzębiu. Funkcjonariusze przybliżyli dzieciom pracę policjantów, zaprezentowali też sprzęt jaki wykorzystują w codziennej służbie. Szczególnie duże zainteresowanie wzbudziły pomieszczenia dla osób zatrzymanych i policyjne radiowozy. Najmłodsi dowiedzieli się również o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci przypomnieli również o obowiązku korzystania z elementów odblaskowych.

sierż. Marlena Skórkiewicz

dziecijastrzab2