Przedsięwzięcie ma na celu promować ciekawe projekty sfinansowane ze środków UE w całym kraju.

13 maja na Rynku Wielkim w Szydłowcu zorganizowany zostanie punkt konsultacyjny, gdzie będzie można uzyskać informację na temat funduszy europejskich, pozyskiwania środków z UE oraz zapoznać się z projektami współfinansowanymi ze środków UE, zrealizowanymi na terenie naszej gminy.

Tego dnia w godz. 10-20, mogą Państwo zwiedzić obiekty zrewitalizowane w ramach projektu „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu …”: Zamek, Hotel Pod Dębem, Regionalne Centrum Biblioteczno–Multimedialne, a także wejść na wieżę ratuszową.

Na Rynku Wielkim nie zabraknie również wystawy zdjęć, obiektów przed i po rewitalizacji w celu uwidocznienia zakresu wykonanych prac w ramach projektu kluczowego. 

Serdecznie zapraszamy!