Do zaangażowania się władz lokalnych – starostów, wójtów i burmistrzów w edukację zachęcali Dariusz Piątek, wicewojewoda oraz Krzysztof Frączkowski, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Od początku tego roku mazowieccy strażacy ugasili już ponad 2 tys. pożarów traw. W samym regionie radomskim – 571. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Najwięcej pożarów w ubiegłym roku było w powiatach: wołomińskim (742 pożary), piaseczyńskim (687), m.st. Warszawie (504), radomskim (456), otwockim (373) oraz nowodworskim (370). Dramatyczny wzrost liczby pożarów traw w ubiegłym roku nastąpił w powiatach: przysuskim (239 proc.), mińskim (177 proc.), żyrardowskim (174 proc.) i ostrołęckim (156 proc.). Zagrożone są nie tylko zwierzęta, ale również ludzie i ich majątki. Koszty akcji oraz straty spowodowane przez wypalanie traw wyniosły 1,5 miliona zł. – powiedział Krzysztof Frączkowski, zastępca komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Z drugiej strony, w powiatach: garwolińskim, lipskim, mławskim i zwoleńskim pożarów było mniej. Pokazuje to, że działania edukacyjne są potrzebne i przynoszą efekty. Mimo ogólnego wzrostu liczby pożarów traw na Mazowszu, w niektórych powiatach było ich mniej. To pokazuje jak ważna jest edukacja, choć zmiana postaw może potrwać nawet kilka lat. Dużo zależy tu od zaangażowania samorządów – powiedział Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki.

Kampania „NIE! dla wypalania traw na Mazowszu” prowadzona jest od 2013 roku w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej”. Polega na koordynacji dotychczasowych działań oraz zaangażowaniu lokalnych włodarzy, a także dostarczeniu narzędzi (plakaty, spot filmowy). Kierowana jest do młodzieży, rolników, mieszkańców terenów wiejskich oraz samorządowców z przekazami, że wypalanie traw:

– jest niebezpieczne dla ludzi i przyrody,

– jest prawnie zabronione,

– prowadzi do utraty dopłat bezpośrednich,

– angażuje duże siły straży pożarnej.

W szkołach na terenie gmin, w których pożarów traw w ostatnim roku było najwięcej, odbędą się lekcje prowadzone przez strażaków, policjantów oraz funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego prowadzi szkolenia dla rolników. Podczas warsztatów zapoznają się oni z informacjami na temat skutków wypalania traw i sankcjami, jakie za to grożą. Sprawcom podpaleń grozi grzywna do 5 tys. zł, a w przypadku spowodowania pożaru stanowiącego zagrożenie dla życia, zdrowia czy mienia, od roku do 10 lat pozbawienia wolności. Zakaz wypalania traw jest również jednym z unijnych wymogów dobrej kultury rolnej. Rolnikowi, który nie przestrzega zakazu, grozi zmniejszenie wysokości wszystkich rodzajów dopłat bezpośrednich o 3 proc.

Kampanię koordynuje wojewoda mazowiecki, uczestniczą w niej: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Komenda Wojewódzka Policji, Komenda Stołeczna Policji, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Straż Ochrony Kolei. Materiały informacyjne dostępne są na stronie www.mazowieckie.pl