Trudno wyobrazić sobie prosperowanie firmy bez sprzętu drukującego. Wszystko wskazuje na to, że już od 1 stycznia 2020 posiadanie takiego urządzenia będzie wiązało się z obowiązkiem rejestracji w Bazie Danych Odpadowych.

Nowe przepisy mają obligować firmy do składania cyklicznych sprawozdań, dodając polskim przedsiębiorstwom kolejne obciążenia administracyjne. Za niewywiązanie się z tego obowiązku przewidziano kary od 1000 do nawet 1000000 zł.

Najpopularniejszym odpadem powstającym w praktycznie każdej firmie – a którego nie sposób wrzucić do zbiorczych pojemników na odpady komunalne – są zużyte tonery i tusze do drukarek. To właśnie z ich powodu większość podmiotów musi dokonać w rejestracji w BDO. Sposobem na uniknięcie konieczności wpisu jest np. dzierżawa urządzenia drukującego.

Jak czytamy na oficjalnym serwisie Ministerstwa Klimatu – Obowiązek rejestracji nie dotyczy firm, które zlecają wykonanie usługi innemu podmiotowi, gdyż w wyniku zleconej usługi wytwórcą odpadów staje się podmiot, któremu ją zlecono. Jeżeli zatem w danym przedsiębiorstwie użytkowane jest dzierżawione urządzenie drukujące – drukarka czy kopiarka), to zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach wytwórcą odpadów powstałych w wyniku świadczenia danej usługi (zużytych tonerów) będzie podmiot, który świadczy tę usługę.

Szydłowiecka firma Biznestoner Group, której biuro handlowe mieści się na Rynku Wielki specjalizuje się nie tylko w sprzedaży materiałów eksploatacyjnych, ale również w dzierżawie urządzeń drukujących. Taka forma użytkowania drukarki czy kopiarki jest z roku na rok popularniejsza. Klient nie ponosi kosztów zakupu urządzenia, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych. Przeglądy gwarancyjne oraz serwisy również są po stronie firmy Biznestoner. Rozliczenia z klientem za użytkowanie sprzętu odbywa się w miesięcznych fakturach, które stanowią dla przedsiębiorstw koszt uzyskania przychodu. Dodatkowym atutem takiej formy korzystanie z drukarki od niedawna jest również, BDO….

Informacje dotyczące oferty:

BIZNESTONER GROUP

Rynek Wielki 10

26-500 Szydłowiec

tel. kom. 790-817-466

mail: biuro@biznestoner.pl

Osoba kontaktowa: Artur Marszałek, właściciel Biznestoner Group.

Źródło: tutaj