Najstarsza informacja o drewnianym kościele św. Mikołaja wzniesionym na pagórku, pochodzi z XV wieky. Dewniane budowle łatwo ulegały zniszczeniu. W 1696r. spłonął kościół, w 1701r. został odbudowany, ale z biegiem czasu uległ takiemu zniszczeniu, że w 1815 roku musiano go rozebrać. Miejscowa kolatorka Anna z Zamoyskich Sapieżyna wystawiła drewnianą, krytą strzechą szopę z dwoma ołtarzami: Matki Bożej i św. Izydora. Przez długi czas odprawiano tu nabożeństwa. Bardzo długo czekano, aby władze carskie zezwoliły na budowę kościoła (od 1848r. – do 1871). 8 maja 1871r. ks. biskup Juszyński poświęcił kamień węgielny. Parafianie z wielkim zapałem przystąpili do budowy świątyni, w ciągu jednego roku wzniesiono mury i pokryto je dachem. Budowano z kamienia i wapna. W 1874r. stanął gotowy kościół: według relacji ks. Jana Wiśniewskiego długi na 34 łokcie, szeroki na 18, wysoki na 13 łokci. Budowano pod nadzorem księdza proboszcza Bartuzela. Prace wykończeniowe prowadził ksiądz proboszcz Piotrowski. 8 czerwca 1886 roku konsekrował świątynie biskup Antoni Xawery Sotkiewicz. Fronton kościoła zdobi krzyż żelazny, na szczycie wypisano datę 1872 – czas ukończenia budowy murów. Główne wejście od zachodu, nad nim napis: „Restauratio 1894 an D.X.F.S.”

Zakrystia i kruchta nadają kościołowi kształt krzyża. Wielki ołtarz wykonano z piaskowca. Wspiera się na czterech kolumnach w stylu korynckim i czterech pilastrach. Na tle okna widnieje rzeźba Pana Jezusa na krzyżu. Na zasuwie obraz św. Mikołaja malowany przez Jasiewicza, akademika z Petersburga, ofiarowany przez pana Pietkiewicza w 1871 roku. W ołtarzach bocznych obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i św. Izydora, patrona rolników, namalowany przez Joannę Ledoux. Jeszze do drewnianego kościółka księża reformaci sprowadzili wraz z odpustami w 1774 roku drogę Krzyżową, namalowaną przez J. Karpińskiego z Radomia. Cmentarz przykościelny, według ks. Jana Wiśniewskiego ma 78 łokci długości, 70 szerokości, 280 łokci obwodu. Ogrodził go kamieniem, ofiarowanym przez właściciela kamieniołomów p. Angiewicza w 1894 roku, ksiądz Szpotowicz. W czterech rogach wybudowano kapliczki, poświęcone czterem ewangelistom: Mateuszowi, Markowi, Łukaszowi, Janowi. Obecnie znajdują się tam ich wizerunki, namalowane przez księdza Stanisława Drąga z Radomia. W dzwonnicy były trzy dzwon. Na największym widniał gotycki napis: „Jezus Nazarenus 1538”. Na mniejszym „A.D. 1787” i wizerunek Chrystusa na krzyżu. Na trzecim brak było napisu. Obecnie istnieje tylko jeden dzwon. Według inwentarza z 1792r. do najstarszych naczyń liturgicznych należą: kielic, puszka i pacyfikał z relikwiami św. Kasta. Parafianie łączyli religijność z patriotyzmem. Zachowała się informacja, że 24 marca 1831 roku na szarpie dla rannych oddano jedną albę, dwa obrusy, jedną komżę, jeden ręczniczek i jeden ręcznik. 

W 1947 roku w kościele w Wysokiej, w warunkach konspiracji, odbył się partyzancki ślub. Ksiądz Józef Słaby, kapelan AK, pseudonim „Skład”, połączył węzłem małżeńskim, przystojnego, ubranego w mundur, sławnego porucznika „Dzidę” Mariana Sadowskiego (ujawnił się w Jednlni w 1946r.) z najpiękniejszą z sanitariuszek podziemia, szaleńczo odważną „Iwonkę” – Barbarę Kościńską. 

Obecnie jak przed wiekami kościół stoi na pagórku, skryty w zieleni drzew. Od 1830 roku istnieje cmentarz  grzebalny. Na nabożeństwach dość licznie gromadzą się wierni. Uroczystości kościelne, nabożeństwa codzienne uświetniają dźwięki osiemnastowiecznych organów. Patronem głównym pozostał św. Mikołaj, drugorzędnym jest św. Izydor. Dwa razy do roku odbywają się odpusty: 6.XII i 10.V. Parafia liczy 3860 osób. Oprócz kościoła w Wysokiej znajdują się trzy kaplice dojazdowe: w Ostałówku, Wałsnowie, Zdziechowie, gdzie księża odprawiają nabożeństwa w niedzielę i święta. Do parafii należą następujące miejscowości: Chustki, Gozdków, Jankowice, Korzyce, Krzcięcin, Omięcin, Ostałów Kresy, Ostałówek, Świniów, Wilcza Wla, Wysocko, Wysoka, Zastronie, Zawonia, Zdziechów (wszystkie należą do Gminy Szydłowiec) oraz Bąków, Ciepła, Wałsnów, Zaborowie (Gmina Orońsko)

4 lipca 1992r. na ścianie zewnętrznej jednej z czterech kaplic otaczających kościół w Wysokiej w obecności władz polskich i przedstawicieli ambasady francuskiej, wmurowano tablicę o następującej treści: „Żołnierzom francuskim z rodu Malmon – 1708 – 1738 – Tu spoczywającym – Potomkowie”

W ten sposób uczcili swoich protoplastów liczni mieszkańcy tej parafii i sąsiednich miejscowości, noszący nazwisko Malmon. 

Kościół w Wysokiej, jak nakazywała tradycja, z wysokiego pagórka góruje nad wsią. Wokół panuje cisza i spokój. Dziwne to uczucie, kiedy się pomyśli, że w atmosferze skupienia i modlitwy wstępowali na ten wzgórek od co najmniej pięciuset lat.

Artykuł pochodzi z Głosu Szydłowieckiego z 1998 roku. Autorką tekstu jest p. Irena Przybyłowska – Hanusz

wysokahistorianaszego2 

Widok ze wzgórza na którym stoi kościół w Wysokiej