W spotkaniu uczestniczyli Włodzimierz Górlicki Starosta Szydłowiecki, Artur Ludew Burmistrz Szydłowca, Agnieszka Górska Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz rolnicy z terenu powiatu szydłowieckiego.

Spotkanie poprowadził Wicestarosta Szydłowiecki Roman Woźniak, który na wstępie zapoznał zebranych z tematem spotkania oraz przedstawił przybyłych prelegentów którymi byli: Józef Mirowski oraz Marcin Tippe – przedstawiciele Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach, Dominik Poszywała – doradca sadowniczy, Jarosław Jakubczyk i Arkadiusz Kartus – właściciele ekologicznych gospodarstw sadowniczych oraz Joanna Szewczyk – prowadząca własną działalność m.in. w zakresie dystrybucji i sprzedaży ekologicznych owoców.

Na wstępie Tomasz Dyl Kierownik – Terenowego Zespołu Doradców w Szydłowcu przybliżył zebranym dotychczasowe działania Zespołu Doradztwa Rolniczego i Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej na terenie powiatu szydłowieckiego. Mówił o przeprowadzonych spotkaniach szkoleniowych oraz wyjazdowej wizycie studyjnej w sadach jabłoniowych w okolicach Grójca.

Następnie przedstawiciele Instytutu Ogrodniczego w Skierniewicach poinformowali zebranych o tym jak należy rozpocząć proces związany z założeniem sadu, jak przygotować podłoże, dobrać odmiany oraz jakie należy podjąć kierunki działań i na co zwrócić uwagę, aby produkcja przynosiła wymierne korzyści. Poinformowali również o nowych trendach w sadownictwie i o oczekiwaniach klientów. Pan Dominik Poszywała, doradca sadowniczy przedstawił zebranym zasady prowadzenia i ochrony upraw. Zwrócił uwagę na istotne kwestie związane z właściwym nawożeniem upraw.

Natomiast właściciele sadów ekologicznych panowie Jarosław Jakubczyk i Arkadiusz Kartus podzielili się z zebranymi swoimi doświadczeniami w uprawach jabłoni. Przekazali zebranym informacje na temat praktyk nawożeniowych umożliwiających uzyskanie lepszego plonu oraz lepszej jakości produktu.

Zebrani mogli uzyskać także informacje na temat ciekawych form dystrybucji i zbytu owoców ekologicznych. Swoimi pomysłami na ten temat podzieliła się z zebranymi Pani Joanna Szewczyk prowadząca m.in. sprzedaż owoców na biobazarach oraz organizująca wiśniobrania w rodzinnym sadzie, podczas których uczestnicy imprezy mogą sami pozyskać dla siebie owoce prosto z drzew.

Zdobyta wiedza będzie podstawą do przygotowania wstępnych założeń wraz z kalkulacją kosztów przy zakładaniu i prowadzeniu ekologicznych sadów jabłoniowych. Szkolenie spotkało się z zainteresowaniem zebranych czego dowodem były liczne pytania oraz wymiana doświadczeń i nawiązanie kontaktów.

Jednocześnie dziękujemy Michałowi Lachowiczowi prezesowi Grupy Producentów Owoców La-Sad z Borzęcina oraz Tomaszowi Szymańskiemu z Szydłowca za pomoc w organizacji spotkania i zaproszenie prelegentów.

Wszystkich zainteresowanych tą pionierską działalnością na terenie powiatu szydłowieckiego prosimy o kontakt z Tomaszem Dylem – Kierownikiem Terenowego Zespołu Doradców Rolniczych w Szydłowcu (ul. Wschodnia 68, tel. 48 617 16 56) lub Mariolą Zgodą inspektorem w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (pl. M. Konopnickiej 7, tel. 48 617 70 71).

sadekologiczny1

Info i foto: szydlowiecpowiat.pl