W niedzielę w szydłowieckim zamku odbyło się podpisanie umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego i przekazanie czeków na prawie 9 mln zł z Unii Europejskiej na wozy strażackie dla Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu szydłowieckiego.

W sali kominkowej szydłowieckiego zamku zostało podpisanych kolejnych siedem umów na doposażenie jednostek z terenu powiatu Szydłowieckiego. Umowy z władzami gmin Jastrząb, Orońsko, Chlewiska i Szydłowiec oraz prezesami Ochotniczych Straży Pożarnych w Woli Lipienieckiej Małej, Majdowie i Dobrucie podpisali marszałek Adam Struzik i wicemarszałek Rafał Rajkowski. W spotkaniu wzięli udział radny województwa Leszek Przybytniak i zastępca dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych Monika Tchórznicka. Do OSP z powiatu szydłowieckiego trafi 8,8 mln zł na zakup siedmiu wozów strażackich.

Jak zauważa radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak, to kolejna pomoc, na jaką mogą liczyć druhny i druhowie z subregionu radomskiego. – Tym razem wsparcie otrzymają jednostki w Pawłowie, Orońsku, Woli Korzeniowej, Dobrucie, Nowym Dworze, Majdowie i Woli Lipienieckiej Małej, które na zakup siedmiu wozów dostały 8,8 mln zł. To duże wsparcie dla naszych OSP, bo nowoczesne pojazdy to nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców, lecz także ochrona środowiska. Są tu obszary cenne przyrodniczo, np. rezerwaty przyrody czy Natura 2000, a także tereny zagrożone podtopieniami czy pożarami łąk i lasów. Musimy więc zapewnić strażakom odpowiedni sprzęt.

OSP w Pawłowie otrzyma średni samochód ratowniczo-gaśniczy. Zostanie też przeprowadzona akcja edukacyjna na temat ekologii.

Tytuł projektu: Zakup średniego samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowie wraz z wyposażeniem

Beneficjent: Gmina Chlewiska
Całkowita wartość projektu: 1 405 890 zł
Dofinansowanie z UE: 1 195 006,50 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy otrzyma OSP Orońsko. Nowoczesny pojazd pomoże w zwalczaniu negatywnych skutków zmian klimatu.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Orońsku

Beneficjent: Gmina Orońsko
Całkowita wartość projektu: 577 479,98 zł
Dofinansowanie z UE: 490 857,98 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Kolejną jednostką, która otrzyma nowoczesny samochód ratowniczo-gaśniczy, jest OSP Wola Korzeniowa. W ramach projektu odbędą się również akcje edukacyjne na temat zmian klimatu i ochrony zasobów wodnych.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP Wola Korzeniowa w Gminie Szydłowiec

Beneficjent: Gmina Szydłowiec
Całkowita wartość projektu: 1 183 500 zł
Dofinansowanie z UE: 1 005 975 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Dobrucie wzbogaci się o nowy wóz pożarniczo-ratowniczy, który usprawni pracę druhów podczas występowania zagrożeń wynikających ze zmian klimatu.

Tytuł projektu: Zakup samochodu pożarniczo-ratowniczego dla jednostki OSP w Dobrucie

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrucie
Całkowita wartość projektu: 1 675 339,95 zł
Dofinansowanie z UE: 1 424 038,95 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Nowy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy trafi do jednostki OSP w Majdowie. Pod ochroną jednostki są obszary Natura 2000 czy parki krajobrazowe.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego wozu strażackiego

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
Całkowita wartość projektu: 1 954 678,90 zł
Dofinansowanie z UE: 1 658 340,56 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

OSP w Woli Lipienieckiej Małej dostanie średni samochód ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem. Wpłynie to na poprawę efektywności prowadzonych działań ratowniczych strażaków.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu dla OSP w Woli Lipienieckiej Małej wraz z pełnym wyposażeniem

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Lipienieckiej Małej
Całkowita wartość projektu: 1 827 471,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 553 350,43 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

O nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy wzbogaci się OSP w Nowym Dworze. Dzięki nowej flocie będzie możliwa ochrona obszarów cennych przyrodniczo, ograniczenie występujących zagrożeń środowiska.

Tytuł projektu: Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla jednostki OSP w Nowym Dworze

Beneficjent: Gmina Jastrząb
Całkowita wartość projektu: 1 736 087,10 zł
Dofinansowanie z UE: 1 475 674,03 zł
Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

Info: Samorząd Województwa Mazowieckiego