Po drodze z powodu utraty zaufania burmistrz Artur Ludew zwolnił komendanta SM Zbigniewa Sobierajskiego, a następnie Rada Miejska próbowała zlikwidować całą jednostkę. No właśnie…próbowała. Nie udało się to za pierwszym podejściem, ponieważ jak się później okazało wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski w czerwcu 2015 unieważnił podjętą likwidacyjną SM uchwałę. Za powód podał rażące naruszenie prawa i Straż Miejska w Szydłowcu istniała dłużej niż do 31 sierpnia, jak planowali włodarze. Zdaje się jednak, że teraz to już faktycznie koniec strażników w Szydłowcu. Trudno wyobrazić sobie, że po raz kolejny podjęta zostanie następna nieudolna uchwała. Tym razem włodarze powinni być przygotowani. 

Podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu odbędzie się 8 października 2015 roku na sesji Rady Miejskiej w sali Szydłowieckieo Centrum Kultury „Zamek”. Start posiedzenia rajców miejskich o godzinie 13.oo

Oprócz wspomnianej podjęte zostaną, również inne uchwały. W sprawach: wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szydłowiec (o gospodarce Niskoemisyjnej warto sobie poczytać) oraz w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015.

Mało punktów do zrealizowania, ale sesja zapowiada się burzliwa. 

Więcej info już niebawem na portalu Nasz Szydłowiec.