• ze spodziewaną  liczbą ponad 130 uczestników,

  • z  potwierdzonym uczestnictwem przedstawicieli: Polski, Hiszpanii, Serbii, Chorwacji, Włoch, Danii, Austrii, Ukrainy, Szwecji, Kanady, Wielkiej Brytanii,

  • zapowiedzią przybycia przedstawicieli Turcji, Indii i oficjalnej delegacji Nigerii,

  • z udziałem najwybitniejszych mistrzów sztuki Karate Kyokushin Matsushima i gości specjalnych, w tym przedstawicieli władz Organizacji IKO Matsushima z UE i Kanady.

Do dyspozycji uczestników zarezerwowano stosowną bazę treningową wraz z  zapleczem odnowy biologicznej i zakwaterowaniem. Dyrektorem obozu będzie Sensei Robert Wyciszkiewicz 3 Dan, główny instruktor szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin – Branch Chief Poland International Karate Organization Kyokushin Kaikan IKO  Matsushima Honbu Japan.

W trakcie tego skomplikowanego logistycznie zamierzenia zaplanowano cykl bloków szkoleniowych, seminariów i treningów prowadzonych przez wielonarodową grupę wybitnych instruktorów Karate Kyokushin Matsushima, w tym  z :  Kanady, Danii, Hiszpanii, Polski i Wielkiej Brytanii.

Uwieńczeniem obozu będzie egzamin na wyższe stopnie Karate Kyokushin, w tym również na stopnie mistrzowskie Dan.

Tegoroczny „Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima” ma charakter innowacyjny,  bowiem w ramach integralnego komponentu w postaci obozu letniego dla dzieci i młodzieży: „Aktywny wypoczynek z Karate Kyokushin – wypoczynek, kultura, sport i wychowanie”,  w projekcie weźmie również udział ponad 30 osobowa grupa dzieci i młodzieży z powiatu szydłowieckiego, w tym 22 dzieci z Gminy Szydłowiec (a wśród nich 2 dzieci niepełnosprawnych). Planowany obóz dla dzieci i młodzieży, to przedsięwzięcie o charakterze wypoczynkowo-sportowym, z rozbudowanym modułem zajęć wymagających aktywności fizycznej, dla chętnych z możliwością uczestnictwa w treningach Karate Kyokushin, oraz starannie przygotowaną częścią edukacyjno-wychowawczą z elementami profilaktyki zdrowotnej i socjoterapeutycznej.

Karate Kyokushin  to sport i sztuka walki, to również „droga życia” kultywująca szczytne zasady etyczne oraz postawy moralne i społeczne, które będą stanowiły fundamentalny element  realizacji przedsięwzięcia.

Termin realizacji obozu dodatkowo zbiega się w czasie z obchodami 49 Tygodnia Kultury Beskidzkiej, z licznymi imprezami kulturalnymi oraz atrakcjami folklorystycznymi gromadzącymi corocznie wielotysięczną rzeszę miłośników kultury góralskiej z całego świata. Uczestnicy obozu będą mieli zatem unikalną możliwość spotkania z tak liczną i różnorodną grupą przedstawicieli innych narodów, kultur i społeczności.

„Europejski Letni Obóz Karate Kyokushin Matsushima”, to niekomercyjne przedsięwzięcie o charakterze pożytku publicznego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 17  oraz 6,15 i 32  Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Realizacja projektu w całości oparta jest na pracy społecznej członków szydłowieckiego Stowarzyszenia „MUSHIN”, posiadającego profesjonalnie przygotowaną i doświadczoną kadrę gwarantującą  możliwość realizacji zadania tej rangi.

Stowarzyszenie MUSHIN