Uwzględniając potrzeby podróżnych Zarząd Powiatu w Szydłowcu, na bazie opracowanej koncepcji, zlecił opracowanie projektu technicznego budowy parkingu (około 21 stanowisk), oświetlenia, monitoringu oraz remontu schodów w celu zapewnienia mieszkańcom powiatu i okolic możliwości bezpiecznego parkowania pojazdów i korzystania z usług PKP.

Wniosek do Lokalnej Grupy Działania „Razem na Piaskowcu” w sprawie pozyskania środków na powyższe przedsięwzięcie Powiat Szydłowiecki złoży z chwilą ogłoszenia konkursu. Jednocześnie Zarząd Powiatu w Szydłowcu, dla zainteresowanych organizacji społecznych, stowarzyszeń, instytucji, gmin oraz osób prywatnych, składa otwartą ofertę na zagospodarowanie ruiny budynku b. dworca.

Każdy z podmiotów, który przedstawi projekt wpisujący się w potrzeby i oczekiwania społeczne, znajdzie wsparcie samorządu powiatowego, w formie umowy użyczenia umożliwiającej realizację przedsięwzięcia.

Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki