W konkursie może wziąć udział każdy, kto wykona zdjęcie na terenie Gminy Orońsko. Jeden uczestnik może złożyć maksymalnie trzy zdjęcia.

Prace w formie plików w formacie jpg należy przesyłać e-mailem na adres stowarzyszenie.oronsko@gmail.com do 10 września 2016 roku. Zdjęcia nie mogą być poddane zaawansowanej obróbce za pomocą programów graficznych. Razem ze zdjęciami należy dołączyć metryczkę przygotowaną w edytorze tekstu, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, e-mail autora, a także tytuły zdjęć wraz z przypisanymi do nich nazwami plików oraz miejsce wykonania poszczególnych zdjęć.

Nagrody zostaną rozdane w dwóch kategoriach wiekowych, tj. do 18 lat włącznie i powyżej 18 lat.

Regulamin konkursu można znaleźć na profilu Facebook stowarzyszenia.