Mała miejscowość ok. 6 km na północ od Szydłowca drogą powiatową 34483, ma połączenie drogami powiatowymi z Ostałowem na zachód i Wysoką na wschód. Wieś liczy 85 mieszkańców.

We wsi znajdował się majątek ziemski należący do Stadnickich. Wokół dworu rozciągał się park z pięknym starym drzewostanem. Za pomoc udzielaną powstańcom podczas powstania styczniowego właściciel majątku hrabia Stadnicki został powieszony w znajdującym się obok dworu parku. To tragiczne wydarzenie zostało upamiętnione płytą położoną obok miejsca jego śmierci. W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku majątek o powierzchni 50 włók otrzymali jako ślubne wiano Hipolit Makomaski herbu Jastrzębiec i Maria z Jackowskich herbu Gozdawa. Śladami dawnej świetności pozostały nieczynny młyn i zarastające stawy.