Wieś położona przy południowej granicy miasta Szydłowiec, na zachód od E-7. Na jej podmokłych łąkach wypływa rzeka Korzeniówka.

W miejscowości zlokalizowano dużą hutę szkła gospodarczego. Zamieszkuje tu prawie 500 osób. W 1907 roku mieszkańcy Woli Korzeniowej wystawili kapliczkę słupową, wykonaną z piaskowca, zwieńczoną krzyżem. W wydrążonej wnęce znajduje się obrazek Matki Boskiej. Przypuszczalnie kapliczka upamiętnia poległych w rewolucji 1905 – 1907 roku.