Położone są w południowej części województwa mazowieckiego, w odległości 29 km od Radomia, na ważnym szlaku komunikacyjnym przy drodze E-7.

Gmina Szydłowiec od południa sąsiaduje z gminami województwa świętokrzyskiego. Obszar gminy znajduje się w północnej, brzeżnej strefie makroregionu Wyżyny Kielecko – Sandomierskiej obejmującej dwa mezoregiony – Garb Gielniowski i Przedgórze Iłżeckie. Południowa część gminy znajduje się na obszarze lasów przysusko – szydłowieckich związanych z Krainą Gór Świętokrzyskich. Powierzchnia miasta i gminy wynosi łącznie 13,8 tysięcy ha, zaś liczba ludności nie przekracza 20 000 osób z czego około 13 000 mieszka w Szydłowcu. Miasto pełni obecnie funkcję administracyjną dla gminy i powiatu oraz funkcję turystyczną i kulturalną. Kultywowane są tradycje kamieniarstwa rozwijającego się na tym terenie od wieków. Na obszarze tym możemy zobaczyć niezwykle dużo wspaniałych zabytków i ciekawych miejsc, w tym m.in.: gotycko-renesansowy zamek z Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, rynek z ratuszem, kościołem i dwoma pręgierzami, cmentarz żydowski – kirkut i wiele innych.