Jak już wcześniej informowaliśmy, gmina Szydłowiec także przystąpiła do udziału w konkursie. Dziś na oficjalnej stronie Polski Cyfrowej Równych Szans ogłoszono jego rozstrzygnięcie. Niestety projekt autorstwa Michała Kwiatka, doradcy burmistrza Szydłowca nie otrzymał akceptacji komisji oceniającej, skutkiem czego Cyfrowa Latarnia w Majdowie w tym roku nie powstanie.

Komisja dokonała kolejno analizy poszczególnych ofert, które spełniły wymogi formalne wskazane w Regulaminie Konkursu oraz były poprawne merytorycznie. W ramach konkursu złożono w sposób prawidłowy 25 ofert. Komisja zakwalifikowała do realizacji trzy Lokalne Programy Aktywizacji Cyfrowej Mieszkańców, którym zostaną przyznane w formie grantów nagrody w wysokości 30.000,00 złotych.

fot i info: trojmiastonews.blogspot.com