W trakcie spotkania samorządowcy otrzymali też promesy na remonty dróg na kwotę ok. 2 mln zł.

Bezpieczeństwo. W minionym roku w regionie radomskim liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym spadła z 80 w 2013 r. do 71 w 2014 r. Zginęło w nich 78 osób, o 4 mniej niż rok wcześniej. W całym województwie mazowieckim tendencja jest spadkowa (z 515 do 483). Zginęło w nich ok. 500 osób (o 155 mniej). Z danych policji wynika, że w powiatach regionu radomskiego liczba wszczętych postępowań zmalała z 15 987 w 2013 r. do 13 716 w 2014 r.

W tym roku policja skupi się m.in. na poprawie bezpieczeństwa seniorów, pieszych i rowerzystów, walce z piratami drogowymi i nietrzeźwymi kierowcami oraz zwalczaniu dokuczliwych społecznie przestępstw i wykroczeń.

Infrastruktura. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje wyremontowanie drogi krajowej nr 7 na odcinkach: Kępiny – Wsola (ok. 3 km), obwodnica Szydłowca (ok. 1 km), Szydłowiec – granica województwa mazowieckiego (1,4 km) oraz drogi krajowej nr 48 na odcinkach: Maciejowice – Kozienice (ok. 6 km), Kamienna Wola – Borowa Wola (5,1 km), Klwów (1,1 km); Białobrzegi – Stromiec (ok. 8 km) oraz Borowa Wola – Klwów (1,3 km).

Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i promesy. Spotkanie z wojewodą było także okazją do pogłębienia wiedzy na temat pomocy rolnikom poszkodowanym w skutek wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (np. suszy, gradu, huraganu, powodzi). Wśród najczęstszych błędów popełnianych podczas zgłaszania szkód przez samorządy są m.in.: nieczytelne wypełnianie wniosków, nieuwzględnianie całości produkcji rolnej oraz brak dokumentacji od policji, straży pożarnej lub IMGW (w zależności od rodzaju szkody).

Podczas spotkania wojewoda przekazał promesy na remonty i odbudowę infrastruktury zniszczonej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej. Otrzymały je:

  • powiat lipski (ok. 900 tys. zł) – na odbudowę ok. 1,7 km drogi powiatowej nr 1914W Ciepielów Świesielice – Tymienica;
  • powiat zwoleński (220 tys. zł) – na odbudowę dróg powiatowych: nr 3533W Kłonówek – Rawica (0,7 km), nr 4519W Kazanów – Wielgie (78 m) oraz nr 4502W Kazanów – Kopiec (130 m);
  • powiat białobrzeski (165 tys. zł) – na odbudowę 0,7 km drogi powiatowej nr 1110W Kostrzyn – Jabłonna;
  • gmina Promna (350 tys. zł) – na remont ok. 1 km drogi w Biejkowie;
  • gmina Chotcza (150 tys. zł) – na odbudowę ok. 0,5 km drogi gminnej nr 190101W Chotcza – Borowiec;
  • gmina Wyśmierzyce (ok. 140 tys. zł) – na remont ok. 1 km dróg gminnych nr 570 i 584 w Witaszynie;
  • gmina Kazanów (ok. 130 tys. zł) – na remont mostu na rzece Iłżance w Kowalkowie i przebudowę przepustu rurowego w ciągu drogi nr 450106 w miejscowości Niedarczów Górny – Kolonia;
  • gmina Lipsko (ok. 50 tys. zł) – na przebudowę drogi gminnej nr 190330W w Porębie (250 m).

W trakcie spotkania z samorządowcami przedstawicielka Urzędu m.st. Warszawy zaprezentowała założenia kampanii „Wiem, co jem”, promującej zdrowe odżywianie w szkołach.

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kultury i Sztuki Resursa Obywatelska w Radomiu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele naszego samorządu: starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, burmistrz Szydłowca Artur Ludew, doradca burmistrza Michał Kwiatek, przewodnicząca rady powiatu Anita Gołosz, przewodniczący rady miejskiej Marek Koniarczyk, wójt gminy Chlewiska Waldemar Sowiński i inni.

samorzadowcyuwojewody