Aż 123 Koła Gospodyń Wiejskich i inne organizacje pozarządowe z regionu radomskiego otrzymają wsparcie z budżetu Mazowsza. Wśród nich wiele jest Kół Gospodyń Wiejskich z powiatu szydłowieckiego.

Koła Gospodyń Wiejskich są bardzo ważnym elementem lokalnych społeczności. Jak podkreśla wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Rafał Rajkowski to one organizują spotkania, uroczystości, a także godnie reprezentują swoje miejscowości podczas wydarzeń regionalnych. Dbają one nie tylko o zachowanie tradycji, ale także o integrację mieszkańców.

Łączne wsparcie od samorządu województwa dla 123 Kół Gospodyń Wiejskich wynosi ponad 603 tysiące złotych. Wśród tych 123 grup aż 15 pochodzi z powiatu szydłowieckiego. Są to:

 • Koło Gospodyń Wiejskich „Niwianki” w Gąsawach Rządowych Niwach
 • Stowarzyszenie „Rozwój i innowacje gminy Jastrząb”
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Bieszkowianki” w Bieszkowie Dolnym
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Iskierki” w Rogowie
 • Stowarzyszenie „Jarzębinki”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Sadku
 • Koło Gospodyń Wiejskich Szydłówek „Zgrany Babiniec”
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Zgoda” w Krzcięcinie
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chustkach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Korzycach
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Świerczku „Świerczkowianki”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Długoszu „Nad Potokiem”
 • Koło Gospodyń Wiejskich  „Zdziechowianki” w Zdziechowie”
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Wysocku „Wysocko Ekipa”
 • Koło Gospodyń Wiejskich „Zdziechowianki Bis” w Zdziechowie

Każda z grup otrzyma 5 tysięcy złotych, które zostaną przeznaczone m.in. na stroje ludowe, aktywizację i rozwój kobiet, zakup sprzętu i wyposażenia, czy rozwój działalności.