4 września 2022 roku w miejscowości Majdów w gminie Szydłowiec miało odbyć się Szydłowieckie Wieńcowanie czyli Dożynki Gminy Szydłowiec.

Jeszcze przed tą datą zaczęły dochodzić nas słuchy, że tegoroczne tradycyjne święto plonów w gminie Szydłowiec może nie dojść do skutku. W związku z tymi doniesieniami wysłaliśmy zapytanie w tej sprawie do burmistrza Szydłowca Artura Ludwa. Alarmujący nas mieszkańcy byli ciekawi czy to prawda? jaki jest powód braku organizacji dożynek? Czy jak sugerowane było na facebooku dożynki zostały wyparte przez inne imprezy?

Poniżej odpowiedź, którą otrzymaliśmy: 

Informujemy, że z powodów niezależnych od Urzędu Miejskiego tegoroczne dożynki gminne zostały odwołane, o czym zostali oficjalnie poinformowani sołtysi z terenu Gminy Szydłowiec na spotkaniu w ratuszu w dniu 8 sierpnia br. Nie jest prawdą, jakoby dożynki zostały wyparte przez inne imprezy.

O tym, że planowaliśmy tradycyjnie, jak co roku zorganizować święto plonów świadczy fakt, że w czerwcu br. został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o współorganizację przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przedsięwzięcia społeczno – kulturalnego pod nazwą Szydłowieckie Wieńcowanie 2022. Zgodnie z wnioskiem dożynki miały się odbyć 4 września w Sołectwie Majdów.

Zarówno czas, jak i miejsce zostało wyznaczone zgodnie z dotychczasową praktyką, uwzględniając przy wyborze miejsca kolejność zgodnie z listą sołectw, deklarujących chęć organizacji święta plonów na swoim terenie. I tak dla przypomnienia: w roku 2014 dożynki gminne zostały zorganizowane w Woli Korzeniowej, w 2015 w Majdowie, w 2016 w Sadku, w 2017 w Wysokiej, w 2018 w Zdziechowie, w 2019 w Szydłówku, w 2020 była kolej na sołectwo Wola Korzeniowa, ale dożynki nie odbyły się z powodu pandemii, dlatego w 2021 roku „Szydłowieckie Wieńcowanie” współorganizowała z Urzędem Miejskim Wola Korzeniowa.

Na tym wydarzeniu oficjalnie zapraszaliśmy za rok do sołectwa Majdów, wiedząc, że zgodnie z ustaloną kolejnością to właśnie w Majdowie odbędą się dożynki w 2022 roku.

21 lipca br. otrzymaliśmy potwierdzenie dofinansowania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego dożynek gminnych w Majdowie. Telefonicznie zaprosiliśmy na spotkanie do ratusza sołtysów z Majdowa, Łazów i Ciechostowic, aby doprecyzować szczegóły organizacji. Spotkanie to odbyło się w pierwszym tygodniu sierpnia. Na spotkaniu Pani sołtys Majdowa poinformowała, że z powodów organizacyjnych nie widzi możliwości organizacji dożynek w jej sołectwie. Zadeklarowała, że da ostateczną odpowiedź w tej sprawie po ustaleniach z Radą Sołecką. W związku z tym, że odpowiedź była negatywna zostało zorganizowane w ratuszu spotkanie wszystkich sołtysów z terenu Gminy Szydłowiec, aby poinformować
o decyzji sołectwa oraz o fakcie, że ze względu na dofinansowanie organizacji dożynek w konkretnym sołectwie brak jest możliwości zrealizowania święta plonów w bieżącym roku.

Informujemy również, że na w/w spotkaniu z sołtysami chęć współorganizacji dożynek w 2023r., zgodnie z dotychczasową kolejnością potwierdził Pan sołtys z Sadku. Ponadto ustalono, że zostanie opracowana nowa lista z kolejnością sołectw chcących współorganizować dożynki na swoim terenie w następnych latach.