Wyjazd na narty to doskonały sposób na zimowy relaks na świeżym powietrzu. Jednak do wyjazdu należy przygotować się nie tylko kondycyjnie. Finansowe bezpieczeństwo na stoku zapewni polisa narciarska.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest uznawana w krajach UE oraz EFTA. Jednak refunduje ona jedynie podstawowe świadczenia medyczne. EKUZ nie pokrywa m.in. kosztów akcji ratowniczej w górach czy transportu medycznego do Polski, które mogą wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy euro. Jeżeli poszkodowany narciarz nie jest ubezpieczony, będzie musiał za nie zapłacić z własnych środków.

EKUZ za granicą

EKUZ pozwala na pokrycie podstawowych świadczeń medycznych przez NFZ w 32 krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Ma jednak duże ograniczenia.

Pierwszym z nich jest organizacja służby zdrowia w państwie docelowym. Nie wszędzie jest tak, że państwowa opieka medyczna jest w pełni bezpłatna. W niektórych krajach funkcjonuje system partycypacyjny. Oznacza to, że mimo ubezpieczenia, pacjent i tak ponosi część kosztów leczenia. Karta EKUZ pozwala na pokrycie tylko tych kosztów, które i tak leżą po stronie państwa.

Drugim ograniczeniem są koszty. Zabiegi medyczne są różnie wyceniane w różnych krajach. EKUZ pozwala na ich sfinansowanie do takiej kwoty, jaka obowiązuje w Polsce. Jeżeli więc zdjęcie rentgenowskie w Polsce kosztuje 1000 zł, a za granicą 2000zł, to podróżny otrzyma finansowanie wyłącznie w kwocie 1000zł. Drugą część tej kwoty będzie musiał zapłacić z własnych pieniędzy.

Jazda na nartach za granicą a leczenie za granicą

W razie poważnego urazu na stoku za granicą, EKUZ będzie niewystarczający. Przewóz karetką do szpitala, czy akcja ratownicza z udziałem śmigłowca nie jest refundowana przez kartę. Doliczając do kosztów leczenia pobyt w szpitalu, czy transport medyczny do Polski, nieubezpieczony narciarz może być zmuszony zapłacić nawet kilkaset tysięcy złotych z własnej kieszeni. Przed tak dużymi wydatkami może uchronić optymalna polisa narciarska.

Indywidualne ubezpieczenie narciarskie nie rozróżnia kosztów leczenia na te, które są pokrywane przez państwo i te, które należy pokryć samodzielnie. Odszkodowanie można przeznaczyć na opłacenie całego rachunku, jaki podróżny otrzyma po udzieleniu mu pomocy medycznej za granicą.

Dodatkowo polisa refunduje również koszty akcji ratowniczej, która jedynie w Polsce jest finansowana przez państwo. W Czechach zajmuje się tym prywatna firma, która pobiera opłaty w 100 % wartości przeprowadzonej akcji.

Dodatkowe świadczenia w polisie narciarskiej

Oprócz tego polisa narciarska posiada szereg dodatkowych świadczeń. Takich, jak ubezpieczenie OC w życiu prywatnym. Gdy z naszej winy osoba trzecia dozna urazu i nas pozwie, a sąd przyzna jej rację, to ubezpieczyciel wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie do wysokości określonej w umowie.

Przydatne może również okazać się ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Gdy doznamy na stoku trwałego uszczerbku na zdrowiu, ubezpieczyciel wypłaci nam odszkodowanie. Jego wysokość zostanie obliczona procentowo według tabeli zawartej w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU). Otrzymaną kwotę możemy przeznaczyć na prywatne leczenie czy rehabilitację.

Bardzo ważnym elementem jest również to, że można dodatkowo ubezpieczyć swój bagaż czy sprzęt narciarski. Jeżeli ulegnie zniszczeniu, zgubieniu czy kradzieży, poszkodowany otrzyma pieniądze, które pozwolą mu na częściowe pokrycie strat.

Więcej o ubezpieczeniach można przeczytać przeglądając ubezpieczenia narciarskie z www.polisanarciarska.pl. Ważne jest jednak w tym miejscu, by odpowiednio wybrać takie ubezpieczenie. Im lepiej jest ono dopasowane do potrzeb podróżnego, tym bardziej się sprawdzi w w razie wypadku i pozwoli rzeczywiście pokryć wszystkie koszty.

Decydując się jednak na pozostanie w kraju i wybierając na cel swojej podróży na przykład polskie góry, również warto się do tego przygotować. Niech będą to narty w Zieleńcu, co warto wiedzieć przed wyjazdem, trzeba sprawdzić, by nic negatywnego nie mogło podczas wymarzonego urlopu nas zaskoczyć.