Gmina Szydłowiec prowadzi nabór uzupełniający do projektu związanego z wymianą urządzeń grzewczych.

Osoby zainteresowane wymianą starego urządzenia na piec zgazowujący drewno lub piec pelletowy zapraszamy do złożenia deklaracji uczestnictwa w projekcie!

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Gmina Szydłowiec pozyskała środki na wymianę źródeł ogrzewania w gospodarstwach domowych na terenie gminy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt z Wydziałem Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju, tel. 48 617 86 49/38

W ramach projektu Gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie w wysokości 75% netto kosztów kwalifikowanych na wymianę urządzeń grzewczych

Do wzięcia udziału w projekcie liczy się kolejność złożonych deklaracji, załącznikiem niezbędnym jest świadectwo charakterystyki energetycznej mieszkania oraz 5 zdjęć (4 zdjęcia elewacji domu z każdej strony + 1 zdjęcie starego kotła)

UWAGA!
W przypadku braku w budynku mieszkalnym instalacji C.O., wykonanie takiej instalacji należy do obowiązków właściciela budynku.

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

info: UM w Szydłowcu