22 grudnia odbył się odbiór robót dotyczących zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec”

Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni drogi o łącznej powierzchni blisko 1600m2 wraz z poboczami z kruszywa oraz zjazdami na posesje.

Całkowity koszt tej inwestycji to 217.660,80 zł.