I tak dowiedzieliśmy się, że obecnie na terenie ponad 82 proc. mazowieckich miejscowości nie działa żaden operator posiadający infrastrukturę szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepływie od 2 Mbit/s. Oznacza to brak, bądź bardzo ograniczony dostęp do Internetu dla ponad 1,1 mln ludzi.

Dodatkowo w przypadku ponad 8700 mazowieckich miejscowości żaden operator nie posiada sieci dostępowej NGA zapewniającej dostep do Internetu o przepływie od 30-40 Mbit/s. Dotyczy to aż 2,2 mln mieszkańców.

„Internet dla Mazowsza” to projekt, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy Mazowsza będą mieli zapewnioną możliwość dostępu do Internetu. Co to oznacza w praktyce? Już w 2014 r. infrastruktura teleinformatyczna zostanie doprowadzona do wszystkich sołectw. Zniknie bariera dla operatorów telekomunikacyjnych, którym do tej pory nie opłacało się docierać do małych miejscowości.

– Mam nadzieję, że dzięki realizacji tego projektu do końca 2015 r. – 95 proc. naszych obywateli będzie miało dostęp do szerokopasmowego Internetu, 100 proc. instytucji publicznych i 100 proc. firm – podkreślił marszałek Adam Struzik.

Inwestycja zakłada budowę 3680 km sieci światłowodowej, spełniającej wymogi sieci NGN (Next Generation Network). Na jej bazie przedsiębiorcy będą mogli budować własne sieci dostępowe na terenach, na których rozbudowa sieci szerokopasmowej dotychczas była nieatrakcyjna ekonomicznie. Poza światłowodową siecią szkieletowo-dystrybucyjną w 33 miejscowościach powstanie sieć dostępowa NGA-FTTB (Next Generation Access – Fiber To The Building).

Źródło: informacja prasowa UMWM