W dniu 10 listopada 2021 r. do Urzędu Gminy w Orońsku wpłynęło pismo z prośbą o nadanie kapitanowi Wojska Polskiego Adamowi Mucha tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Orońsko”.

Inicjatorem nadania tego tytułu był Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego okręg Radom, którego Prezesem jest pułkownik Związku Andrzej Stefański. Pismo wraz z życiorysem i najważniejszymi dokonaniami kandydata skierowane zostało do Rady Gminy w Orońsku.

Wójt Gminy Orońsko Henryk Nosowski po zapoznaniu się ze sprawą oraz posiadając własną pozytywną opinię o zasługach i osiągnięciach Adama Mucha, uznał, że podjęta inicjatywa zasługuje na uznanie i podjął dalsze czynności formalne i proceduralne. Zebrano dodatkowe rekomendacje i informacje. To pozwoliło na prawidłowe przygotowanie wniosku o nadanie „Honorowego Obywatela Gminy Orońsko” i projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu pozytywnie zaopiniowała wniosek wraz z projektem uchwały, który został przedłożony Radzie Gminy w Orońsku.

Tytuł „Honorowego Obywatela Gminy Orońsko” jest wyrazem szczególnego wyróżnienia i uznania za wybitne i trwałe zasługi dla Gminy. Nadawany jest tym, którzy przez swe życie, rzetelną pracę oraz działania i wrażliwość moralną przyczynili się dla dobra wspólnego – poinformował Wójt Gminy Orońsko Henryk Nosowski.

Warto wiedzieć…………

Adam Mucha urodził się 20 września 1931r. w Chronowie w Gminie Orońsko. Jego aktywność, uczestnictwo w życiu Gminy Orońsko, m.in. w wydarzeniach patriotycznych, kościelnych, społecznych mimo zasłużonego już wieku jest wzorem do naśladowania. Był pomysłodawcą i inicjatorem budowy pomnika ofiar II wojny światowej z terenu Gminy Orońsko. Chętnie spotyka się z młodzieżą szkolną, z którą pomimo znacznej różnicy wieku, znajduje wspólny język. Adam Mucha jest bezsprzecznie osobą zasługującą na powszechne uznanie.

Najważniejsze osiągniecia Adama Mucha to m.in. Srebrna Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych. Złota Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych. Srebrny Medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej. Złoty Medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej, Krzyż „Za Zasługi dla Związku Inwalidów Rzeczypospolitej Polskiej. Krzyż Złoty w stopniu Komandorii „Weteranom Wojsk Ochrony Pogranicza, Rezerwistom Służby Granicznej i Sympatykom”. Honorowa Odznaka „Za Zasługi dla Związku Weteranów Rezerwistów Wojska Polskiego. Nominacja na stopień oficerski kapitana Wojska Polskiego.

Z zebranych informacji na temat Adama Mucha kapitana Wojska Polskiego jednoznacznie wynika, że swoją postawą życiową i dokonaniami w sferze społecznej i patriotycznej zasługuje na odznaczenie tytułem „Honorowego Obywatela Gminy Orońsko”. Jego oddanie dla swojej „Małej Ojczyzny” nie budzi wątpliwości, że uhonorowanie to tylko zwieńczenie jego dotychczasowych działań.

W związku z powyższym w dniu 30 grudnia 2021r. Rada Gminy w Orońsku podjęła uchwałę w sprawie: nadania „Honorowego Obywatela Gminy Orońsko”, następnie Przewodniczący Pan Sylwester Różycki wręczył Akt nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Orońsko” dla Pana Adama Mucha.

Zaproszony na Sesję Rady Gminy w Orońsku prezes Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Towarzystwa Pamięci Józefa Piłsudskiego okręg Radom, Pan Andrzej Stefański również pogratulował Panu Adamowi Mucha nadania zaszczytnego tytułu jednocześnie dziękując za podjętą inicjatywę. W swoim przemówieniu wrócił do historii i ważniejszych momentów z życia bohatera zaznaczając przy tym jak bardzo powinniśmy cenić takich ludzi jakim jest kapitan Wojska Polskiego Adam Mucha.

Pan Adam Mucha podziękował, za wszystkie słowa uznania, za inicjatywę pułkownika Andrzeja Stefańskiego oraz za podjęcie uchwały w sprawie nadania „Honorowego Obywatela Gminy Orońsko”.

Na zakończenie otrzymał serdeczne podziękowania i gratulacje od Wójta Gminy Orońsko Pana Henryka Nosowskiego.

tekst: Urząd Gminy w Orońsku