– Tomasz Bloch (prezes)

– Sławomir Michałkiewicz i Zenon Jasik (wiceprezesi)

– Bolesław Boruszewski (skarbnik, sekretarz)

– Ireneusz Zagórski (członek zarządu)

Powołano również komisję rewizyjną, w skład której weszli:

– Waldemar Kołacz (przewodniczący)

– Zbigniew Pobideł i Tomasz Grzduk (członkowie)

Najwięcej informacji na temat Szydłowianki Szydłowiec znajdziecie na portalu www.szydlowianka1946.pl