I najważniejsze – poprzez otwarte usta księżyca można wrzucać listy: sugestie i pomysły kolejnych wydarzeń kulturalnych w Szydłowcu. Chcielibyśmy, żeby to były pomysły, w które osoby wrzucające sugestie, chciały by się zaangażować. Zachęcamy do gruntownego przemyślenia i przedyskutowania pomysłów z domownikami. Chcielibyśmy aby każdy dom wysłał jeden list, na którego obmyślenie i spisanie ma siedem dni.

Rzeźba rozpocznie swą podróż przez szydłowieckie domostwa (ogrody bądź balkony) w pełnię księżyca 19 września 2013 i będzie krążyć aż do wiosennego pełnego zaćmienia 15 kwietnia 2014. Wtedy listy zostaną wyjęte i odczytane. Zostaną one przekazane animatorom życia kulturalnego m.in. Mazowieckiemu Centrum Kultury i Sztuki a także Towarzystwu Aktywnych Kulturalnie „Projektoriat”.

Tak jak księżyc, krąży wokół ziemi obserwując ją z dystansu, tak nasza rzeźba ma krążyć po Szydłowcu, zbierając pomysły nie z księżyca, ale całkiem realne – odzwierciedlające kulturalne potrzeby mieszkańców.

O projekcie opowiedział Dr inż. Krzysztof Herman – adiunkt Katedra Sztuki Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Projekt Wyszło Szydło odbywa się pod patronatem medialnym portalu www.naszszydlowiec.pl