Komisja europejska nie zgodziła się na obniżenie stawek vat na paliwa silnikowe jak i również zamrożenia vat na gaz ziemny i nawozy. W zamian będziemy mogli zastosować 0% stawkę na żywność – tłumaczył Jacek Sasin wiceprezes Rady Ministrów, minister Aktywów Państwowych, podczas rozmowy w programie trzecim Polskiego Radia.

Przypominamy że czasowa obniżka stawek VAT trwała od 1 lutego do 31 grudnia na następujące towary:

  • żywność ze stawki 5% do stawki 0%
  • paliwa silnikowe, czyli olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzyna silnikowa, gaz skroplony LPG – ze stawki 23% do stawki 8%
  • nawozy, środki ochrony roślin, ziemia ogrodnicza i inne środki wspomagające produkcję rolniczą ze stawki 8% do stawki 0%
  • gaz ziemny ze stawki 8% do stawki 0%
  • energię elektryczną i energię cieplną ze stawki 23% do stawki 5%.

Tą decyzją Komisji Europejskiej, możemy spodziewać się kolejnego wzrostu cen na dystrybutorach paliwowych. Minister Aktywów Państwowych dalej informuje że będzie apelował do spółek o odpowiedzialne zachowanie, aby spółki redukowały swoje zyski, by nie windować cen. Podał przykład spółek energetycznych, których część kosztów zostaje pokrytych z tzw. „nadmiarowych zysków spółek”.