W miejscowości Ciechostowice, odbył się odbiór końcowy prac dotyczących zadania „Wykonanie pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach”.

Realizacja ta jest częścią zadania „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce należącej do Gminy Szydłowiec”.

Wykonane zostało pokrycie blachodachówką oraz prace związane z pokryciem dachu.

Roboty zostały ocenione jako wykonane poprawnie, komisja nie wykryła żadnych wad w realizacji tego zadania przez co dokonano odbioru prac.

Końcowego odbioru zlecenia dokonała komisja przy udziale pracowników Urzędu Miejskiego, wykonawcy oraz Radnego Rady Miejskiej w Szydłowcu – Arkadiusza Sokołowskiego i Radnego Rady Powiatu Szydłowieckiego – Łukasza Szcześniaka.

Wykonawca wykonał pokrycie dachowe budynku świetlicy, zgodnie z ustalonym w umowie zakresem: pokrycie blachodachówką, położenie membrany dachowej, obróbki blacharskie, montaż rur oraz montaż okien dachowych wraz z obróbką kominów.

Całkowita kwota zamówienia wyniosła 14 400 zł i została sfinansowana z budżetu Gminy Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ciechostowice.

Wykonawcą zlecenia była firma JAK-BUD Usługi Dekarsko-Budowlane.

info. Urząd Miejski w Szydłowcu