16 grudnia odbył się odbiór realizacji „dostawa i montaż okien, w budynku gminnej świetlicy w miejscowości Ciechostowice”.

Realizacja jest częścią zadania „Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec”.

Końcowego odbioru zlecenia dokonała komisja przy udziale sołtysa Ciechostowic – Dariusza Mamli, przedstawiciela wykonawcy – Mariusza Krzęszczyka, radnego Rady Miejskiej w Szydłowcu – Arkadiusza Sokołowskiego oraz radnego Rady Powiatu Szydłowieckiego – Łukasza Szcześniaka.

Komisja nie wykryła żadnych wad w realizacji tego zlecenia, a roboty zostały ocenione jako wykonane poprawnie, przez co stwierdzono ich zakończenie i odebrano. Całkowita wartość robót wyniosła 27 798,00 zł i została sfinansowana z budżetu Gminy Szydłowiec.

Warto wspomnieć, że świetlica w Ciechostowicach w większości zbudowana jest własnoręcznie przez mieszkańców sołectwa i przyjaciół. Spotykali się w soboty i jak sami mówili „cegła po cegle” wznosili swoją świetlicę. Prace rozpoczęły się w 2020 i jak widać zmierzają powoli ku końcowi.