To kolejne przedsięwzięcie Powiatu Szydłowieckiego dotyczące przejścia budynków użyteczności publicznej na gospodarkę niskoemisyjną z elementami odnawialnych źródeł energii. Projekt spotkał się z przychylnością Zarządu Województwa Mazowieckiego, który podjął decyzję o dofinansowaniu inwestycji szacowanej na blisko 1 900 000 zł.

Nieruchomość na terenie kampusu szkolnego przy ul. Kościuszki 39 w Szydłowcu zostanie poddana kompleksowej modernizacji z zamiarem zwiększenia efektywności energetycznej budynku i przywrócenia funkcji użytkowych o charakterze kulturalnym i rekreacyjnym. Według zamierzeń, obiekt zostanie docieplony, a system grzewczy zmodernizowany poprzez instalację systemu fotowoltaicznego i pompy ciepła. W gruntownym remoncie uwzględniono modernizację systemu ciepłej wody użytkowej, wentylacji grawitacyjnej, dachu, ścian i podłogi.

Złożony przez Powiat Szydłowiecki wniosek o dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 20 lipca 2021 r., został zatwierdzony do dofinansowania i przekazany do Wydziału Wdrażania Projektów EFRR 4.

Inwestycja spełnia założenia polityki horyzontalnej rozwoju UE, która skupia się na takich elementach jak budowanie bardziej konkurencyjnej gospodarki, która będzie korzystać z zasobów w sposób racjonalny i oszczędny oraz sprzyja ochronie środowiska poprzez ograniczane emisji gazów. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na proces zrównoważonego rozwoju poprzez zaspokojenie potrzeb rozwojowych obecnej generacji bez naruszania zdolności do zaspokajania potrzeb rozwojowych przyszłych pokoleń. Stosowanie zasady zrównoważono rozwoju oznacza, że dążenie do rozwoju społeczno-gospodarczego nie odbywa się kosztem naruszenia równowagi w przyrodzie.

Planowany okres realizacji projektu to październik 2021 – wrzesień 2022.

info: Powiat Szydłowiecki