Opłaty należy wpłacać w oddziale Południowo-Mazowieckiego Banku Spółdzielczego (Szydłowiec, ul. Bankowa 7). Bank nie pobiera prowizji od w/w wpłaty.

Wpłat można również dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego (Rynek Wielki 1) lub przelewem na wskazany rachunek.

Aktualne stawki opłat

W przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy stawki wynoszą za:

  • Segregowane – 5 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość
  • Niesegregowane – 8 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość

W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne (siedziby firm, przedsiębiorstw, działki letniskowe, itp.) ustalono stawkę opłaty za pojemnik.

Segregowane:

  • pojemnik o pojemności 100-120 l – 10 zł miesięcznie
  • pojemnik o pojemności 240 l – 20 zł miesięcznie
  • pojemnik o pojemności 1100 l – 100 zł miesięcznie
  • pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 90 zł za m³ pojemnika miesięcznie

Niesegregowane:

  • pojemnik o pojemności 100-120 l – 15 zł miesięcznie
  • pojemnik o pojemności 240 l – 30 zł miesięcznie
  • pojemnik o pojemności 1100 l – 150 zł miesięcznie
  • pojemnik o pojemności powyżej 1100 l – 140 zł za m³ pojemnika miesięcznie

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Słomiana 17, tel. 48 617-86-59 lub 48 617-86-53.