Pragniemy serdecznie zaprosić na wernisaż, który odbędzie się 16 września 2014 roku o godzinie 17.00 w sali wystawowej lubelskiego Zamku.

Wystawa poświęcona jest instrumentom zbudowanym w wiejskich warsztatach, stworzonym z fantazją i wolnością artystyczną budowniczego, jak też instrumentom skonstruowanym w znanych fabrykach. Dominującą formę na ekspozycji stanowią instrumenty strunowe: smyczkowe i szarpane, instrumenty dawne oraz bardziej nowoczesne, powstałe na początku XX w. jak również w czasach powojennych. Na wystawie m.in. zostaną zaprezentowane niezwykłe skrzypce „z zapałek” (tj. z małych kawałków drewna) wykonane w 1930 roku przez Franciszka Zasurę. Kolekcję skrzypiec, które do dziś stanowią trzon instrumentarium polskiej muzyki ludowej uzupełnią mandoliny, które na początku XX w. stały się najmodniejszym instrumentem amatorskim, i które do dziś wchodzą w skład instrumentarium m.in. kapel miejskich. Na wystawie zobaczymy również areofony – przykłady ludowego instrumentarium muzycznego wykonanego z łatwo dostępnych naturalnych materiałów (drewno, rogi i kości zwierzęce). Osobną wyspę tematyczną wystawy będą tworzyć instrumenty zawierające jako element budowy blachę pochodzenia wtórnego, symbole regionu kaszubskiego do dziś używane w zespołach folklorystycznych i kapelach estradowych: burczybas oraz skrzypce diabelskie. Pokazane będą także bardzo ciekawe przykłady harmonii – idiofonu języczkowego dętego, który w I poł. XX w. wkroczył do kultury wiejskiej i „apodyktycznie przekonfigurował sposób gminnego muzykowania, rewolucjonizując jej muzyczny świat”. Harmonie ręczne, jedno-, dwu- i trzyrzędowe oraz trzyrzędowa pedałówka, szczególnie popularna w ludowych kapelach radomskich i kurpiowskich. Z bogatej kolekcji muzealnej, zawierającej ponad 200 instrumentów tego typu, wybrane zostały egzemplarze reprezentatywne dla poszczególnych grup, ukazujące proces ewolucji tego instrumentu. Oryginalne formy rzeźbiarskie i inwencja twórców przejawiają się w przykładach zabawek, gwizdków i narzędzi muzycznych.

Sale Wystawowe Muzeum Lubelskiego

16 września 2014 r., godzina 17.00

16 września 2014 – 30 listopada 2014

ul. Zamkowa 9, Lublin

Wernisaż wystawy:

Czas trwania wystawy: