Pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Łaziskach i Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Szydłowcu są zdrowi.

Testy w kierunku koronawirusa wśród personelu, który w trybie całodobowym opiekuje się podopiecznymi, zostały zlecone przez wojewodę mazowieckiego.

Wymazy do badań pracowników DPSu zostały pobrane 9 maja. Wszystkie testy na obecność koronawirusa dały wynik ujemny.

W środę 27 maja badania przeprowadzano wśród personelu Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego przy ul. Kolejowej w Szydłowcu. Wyniki testów wykonanych dla 32 osób, potwierdziły, że personel udzielający pacjentom świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych jest zdrowy.

Obydwie placówki, od chwili ogłoszenia stanu epidemii, działają we wzmożonym reżimie sanitarnym. W trosce o zdrowie pacjentów, pensjonariuszy i personelu wstrzymane zostały odwiedziny. Szczególną obserwacją zostali objęci mieszkańcy DPSu opuszczający budynek w celu dostępności do świadczeń medycznych wykonywanych poza miejscem stałego pobytu. Utrzymywany jest bieżący kontakt z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Szydłowcu oraz z organem prowadzącym – Powiatem Szydłowieckim.