Celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach. Chętni uczniowie przygotowali i przeprowadzili zajęcia dotyczące kompetencji oraz roli sejmu i senatu a następnie przygotowali wybory młodzieżowe. Zaadoptowali część korytarza szkolnego na lokal wyborczy, przygotowali karty wyborcze i zaprosili swoich rówieśników do głosowania.

19 października odbyły się młodzieżowe wybory. Uczestniczyli w nich wszyscy chętni gimnazjaliści PG nr 1. Mogli oni oddać swój głos nie na konkretną osobę, a na partię polityczną zarejestrowaną do wyborów. Komisja wyborcza zliczyła wszystkie oddane głosy i sporządziła protokół.

Najwięcej głosów uzyskał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 33% następnie Komitet Wyborczy Wyborców „Kukiz 15” – 29,5%, Komitet wyborczy Platforma Obywatelska RP – 16,5%, Komitet Wyborczy KORWiN – 15%, Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru – 2,9%, Komitet Wyborczy Partia Razem – 1,4%, Komitet Wyborczy PSL i Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni – po 0,7% głosów.

Program „Młodzi głosują” jest narzędziem wyrabiania nawyku głosowania i może dzięki temu przyczynić się do kształtowania postaw obywatelskich wśród młodych ludzi. Głos oddany do szkolnej urny przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą szansą wyrażenia własnego zdania w sprawach ważnych dla kraju.

W przygotowanie i przeprowadzenie akcji włączyli się uczniowie klasy 3a: Aleksandra Piętak, Kornelia Piasecka, Jakub Zgoda, Grzegorz Miernik, Natalia Kowalczyk i Oliwia Zugaj. Nad całością czuwała opiekunka Marianna Łaska.