Od 100 lat na Rynku Wielkim w Szydłowcu stoi pomnik Tadeusza Kościuszki. Jest on wpisany do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Monument, w hołdzie Naczelnikowi Narodu Polskiego ufundowali w 1920 roku mieszkańcy Szydłowca. Rokrocznie przy pomniku odbywają się uroczystości patriotyczne z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W tym roku „Tadeusz Kościuszko” został poddany pracom konserwatorskim.

Zakres rzeczowy wykonanych robót obejmował:

– dezynfekcję powierzchni kamienia rzeźby Tadeusza Kościuszki i cokołu,

– usunięcie wtórnych uzupełnień,

– usunięcie skorodowanych żelaznych dybli i zastąpienie ich stalą nierdzewną,

– usunięcie brudu i nawarstwień metodami chemicznymi i mechanicznymi,

– wzmocnienie struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym,

– odsolenie,

– zabezpieczenie i wypełnienie spękań i szczelin w strukturze kamienia,

– uzupełnienie ubytków zaprawami, rekonstrukcje rzeźbiarskie,

– scalanie kolorystyczne, hydrofobizacja.

Prace na zlecenie samorządu gminnego wykonała firma „monumento” Konserwacja Zabytków i Dzieł Sztuki mgr Grzegorz Wiatr.

Gmina Szydłowiec pozyskała na to zadanie dotacje w kwocie 20.000 zł z Powiatu Szydłowieckiego. Całkowita wartość robót wynosiła 35.000 zł.

„Historia Naszego Miasta” – pierwszy telefon w ratuszu i budowa pomnika Tadeusza Kościuszki