Na terenie całej gminy Jastrząb oraz na terenie gminy Szydłowiec wykonywane będą prace geodezyjne na nieruchomościach.

Starosta szydłowiecki prowadzi modernizacje ewidencji gruntów i budynków, która ma na celu uzupełnienie istniejącej bazy ewidencji gruntów i budynków zgodnie ze stanem faktycznym.

Prace obejmą obręby:

 • Chustki
 • Jankowice
 • Korzyce
 • Krzcięcin
 • Omięcin
 • Rybianka
 • Świerczek
 • Świniów
 • Wilcza Wola
 • Wysoka
 • Wysocko
 • Zastronie
 • Zdziechów

W trakcie trwania modernizacji będą prowadzone prace geodezyjne, w tym pomiary uzupełniające w terenie. W zależności od zmian, jakie miały miejsce na danym obszarze, przeprowadzenie aktualizacji ewidencji może skutkować, np. ujawnieniem bądź wykreśleniem budynków, zmianą powierzchni działki czy zmianą dotychczasowej klasyfikacji gruntów.

Za prace wykonywane w ramach modernizacji właściciele nieruchomości nie poniosą opłat! Jednak związane z nimi czynności mogą wiązać się z koniecznością wejścia przez uprawnionych geodetów, posiadających upoważnienia od Starosty, na teren nieruchomości. Pracownicy firmy geodezyjnej mogą również prosić właścicieli o udzielenie dodatkowych informacji a obiektach podlegających ujawnieniu w ewidencji gruntów i budynków.

Info. powiat szydłowiecki