W związku z przystąpieniem Gminy Szydłowiec do realizacji „Programu Czyste Powietrze” Burmistrz Szydłowca serdecznie zaprasza na spotkanie informacyjne dla mieszkańców zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu.

Spotkanie odbędzie się 27 września (poniedziałek) o godz. 17:00 w Auli Publicznej Szkoły Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul. Wschodnia 57.

Spotkanie przeprowadzone zostanie przez wyspecjalizowanego doradcę, który zapozna mieszkańców z zasadami Programu Czyste Powietrze, możliwościami uzyskania dofinansowania na wymianę m.in. nieefektywnego źródła ciepła, termomodernizację czy instalację fotowoltaiczną.

Program Czyste Powietrze to kompleksowy program realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.