Sesja odbędzie się oczywiście w murach szydłowieckiego Zamku, a będzie dotyczyła dwóch spraw:

– podjęcia uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Szydłowcu

– podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016r. 

Tylko te dwa punkty będą zaproponowane w porządku obrad najbliższej sesji rady miejskiej w Szydłowcu. Punkty bardzo ważne, ponieważ pierwszy to kolejny krok do nieuniknionej (jak da się zauważyć) likwidacji Straży Miejskiej, a drugi dotyczy bardzo istotniej sfery czyli współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

Wszystkich serdecznie zapraszamy!

19.10.2015, godzina 15, szydłowiecki Zamek