Mówiąc o wyzwaniach gospodarki rynkowej Starosta zwrócił szczególną uwagę na wynikające z postępu naukowo – technicznego zmiany charakteru produkcji i ograniczania zatrudnienia. Uzasadniając cele konferencji, podkreślił potrzebę konsolidacji sił małych i średnich przedsiębiorstw w walce o rynek oraz korzystania z dobrych praktyk i pomocy tych, którzy osiągnęli sukces i chcą wspierać innych.

Obszernym blokiem tematycznym konferencji była dyskusja na temat szansy jaką stwarza możliwość łączenia się przedsiębiorców w klastry gospodarcze. Tę tematykę przybliżył Jan Banaszak Prezes Grupy Inicjatywnej Klastra Gospodarczego Centralnego Okręgu Przemysłowego im. E. Kwiatkowskiego oraz Jacek Kopyra i Zygmunt Kopyra – niezależni eksperci. W kolejnym bloku tematycznym Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z Warszawy Monika Szymańska zaprezentowała dobre praktyki, programy oraz przedsięwzięcia gospodarcze oraz możliwości korzystania z pomocy fundacji, która ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności przedsiębiorczości i tworzenia pozarolniczych miejsc pracy. Tematem wykłady były także udzielane w ramach programu mikropożyczki małych i średnich przedsiębiorców. Prelegent Krzysztof Górak, współwłaściciel Centrum Doradztwa Administracyjno – Biznesowego w Radomiu świadczącego usługi konsultingowe w kraju i na rynku wschodnim – Białorusi, Litwie, Rosji i Ukrainie, rozwinął ofertę dla przedsiębiorców w ramach zapowiedzi „Rynek wschodni” szansą rozwoju firm. W dyskusji kończącej konferencję Wicestarosta Roman Woźniak zwrócił uwagę na konieczność wsparcia lokalnego rozwoju gospodarczego preferencjami dla przedsiębiorców ze środków budżetu Państwa i samorządów gminnych. Jego zdaniem nasz region jak i inne tak słabo rozwinięte gospodarczo obszary powinny otrzymać specjalne wieloletnie wsparcie rozwojowe ze strony rządu. Samorządy lokalne powinny zapewnić dla inwestorów oprócz zachęt i preferencji podatkowych ofertę terenów przeznaczonych dla inwestorów zewnętrznych.

Kolejne spotkanie odbędzie się z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, reprezentacji samorządów lokalnych i przedsiębiorców i obejmować będzie zagadnienia dot. koncepcji rozwoju lokalnych rynków pracy, planowanej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz konsultacji w zakresie stworzenia preferencyjnych programów rządowych wprowadzających dodatkowe instrumenty finansowane dla regionów zagrożonych trwałym i masowym bezrobociem.

   

inf. i fot. Starostwo Powiatowe w Szydłowcu