Obrady poprowadziła przewodnicząca Anita Gołosz.

Jednym z pierwszych punktów była jak zwykle informacja o pracach Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami, którą przedstawił starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki.

Następnie nastąpił czas kolejnych ważnych informacji:

– informacja z działalności za 2014r. Zarządu Dróg Powiatowych (przedstawił Marek Ruszczyk)

– informacja z działalności za 2014r. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (przedstawił Jarosław Kobierski)

– informacja z działalności za 2014r. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii (przedstawił Bronisław Uciński)

– informacja dyrektora PUP z wykonania zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu bezrobociu za 2014r. (przedstawił Tadeusz Piętowski)

– sprawozdanie Powiatowej Rady Rynku Pracy za 2014r. (przedstawił Paweł Górlicki)

 

Największą dyskusje wywołała informacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Radny Piotr Kornatowski zapytał dyrektora Piętowskiego, czy jest jakaś diagnoza wysokiego bezrobocia w powiecie szydłowieckim? Poprosił również o wypowiedź radnych: Karola Siebyłę i Pawła Zawodnika, pytając: „Może młodzi członkowie zarządu mają jakiś pomysł na walkę z bezrobociem?„.

Dyrektor Tadeusz Piętowski mówił, że sam PUP nie jest wstanie zlikwidować bezrobocia w naszym powiecie, że głównym problemem jest brak wystarczającej liczby pracowdawców na naszym terenie.

Głos w sprawie zabrał również starosta Włodzimierz Górlicki, który wyjaśnił, że każde dwucyfrowe bezrobocie to bardzo poważny problem. – Bez zaangażowania władz centralnych, bez obniżenia kosztów pracy, nie zlikwidujemy bezrobocia. Gdy rozmawiamy z róznymi ludźmi, samorządowcami, politykami, mówią nam, że u nas jeszcze nie jest tak źle. Wskazując na liczbe rejestrowanych samochodów czy wydanych pozwoleń na budowę – dodał starosta. 

Obecnie tworzymy strategię walki z szydłowieckim bezrobociem. Zachęcamy wszystkich do współpracy, każdego kto ma jakiś pomysł. Bezrobocie to nie jest problem tylko powiatu, co często jest mylone. Gminy mają wiele instrumentów, dzięki którym walka z bezrobociem może być bardziej skuteczna – kontynuował.

My staramy się robić dużo, są momenty, że mamy więcej pieniędzy niż możemy wykorzystać, bo brakuje beneficjentów – zakończył Górlicki.

 

Krótka wymiana zdań nastąpiła również przy punkcie dotyczącym Powiatowej Rady Rynku Pracy. Radny Sławomir Nojek, zapytał przewodniczącego PRRP Pawła Górlickiego „jesteście ciałem doradczym starosty szydłowieckiego, tylko czy słuchanym, czy nie słuchanym?

Paweł Górlicki, krótko odpowiedział: „Jak najbardziej słuchanym”.

Po krótkiej przerwie radni przystąpili do głosowania nad uchwałą delegującą radnych Rady Powiatu w Szydłowcu do składu osobowego Powiatowej Rady Rynku Pracy. Przewodnicząca RP Anita Gołosz zgłosiła dwie kandydatury: radną Janinę Bodo oraz radnego Kazimierza Nędzkę. Radny Piotr Kornatowski zgłosił kandydaturę radnego Sławomira Nojka. Z trójki kandydatów radni mieli wybrać dwóch, oto jak przedstawiają się wyniki (podajemy ilość głosów 'za’ daną kandydaturą). Głosowało 16 radnych:

– Janina Bodo 12 głosów

– Kazimierz Nędzka 14 głosów

– Sławomir Nojek 3 głosy

Rada Powiatu podczas omawianej sesji podjeła jeszcze jedną ważną uchwałę mianowicie założenia Publicznej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Szydłowcu. Placówka będzie mieściła się w ZSO im. Henryka Sienkiewicza. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Na zakończenie w sprawach różnych starosta Włodzimierz Górlicki wspomniał o spotkaniu z premier Ewą Kopacz, która obiecała dofinansowanie szydłowieckiej Straży Pożarnej na kwotę 500 tysięcy złotych, straż będzie miała również nowy samochód. Wspomniał również o planowym projekcie skatalogowania i odnowienia kapliczek, figurek i krzyży znajdujących się na terenie powiatu szydłowieckiego.

Głos zabrał jeszcze radny Sławomir Nojek, który pogratulował wybranym radnym do Powiatowej Rady Rynku Pracy. Powiedział: „wynik głosowania sugeruje odwrotność stwierdzenia, że wszyscy mamy równe szanse by pracować na rzecz społeczeństwa powiatu szydłowieckiego