Najbliżej średniej krajowej znalazła się dolnośląska gmina Kondratowice, w której wpływy z podatków w przeliczeniu na jednego mieszkańca to 1 358,60 zł.

Dochody powyżej średniej uzyskały 453 gminy (na 2479), niektóre z nich znacznie odbiegając od wskaźnika Gg. Najwyższe wpływy z podatków per capita osiągnęła gmina wiejska Kleszczów (Łódzkie), która tradycyjnie prowadzi w rankingach zamożności samorządów. Na jednego mieszkańca przypada tam 33 560,89 zł dochodu z podatków. Wiadomo jednak, że Kleszczów osiąga takie wyniki dzięki zlokalizowanej na terenie gminy Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i Elektrowni Bełchatów.

Na drugim bieunie znalazły się w większości gminy województwa małopolskiego. Dochody podatkowe per capita tych gmin wahały się między 343,59 zł w gminie Łukowica (Małopolskie) a 399,57 zł w gminie Domanice (Mazowieckie).

Szydłowiec ze swoimi dochodami znajduje się raczej bliżej końca tabeli niż jej początku. Dochody gminy Szydłowiec to 844,60 zł. Starając się porównać rankingowy wynik nie warto patrzeć na inne gminy w Polsce, a np. skupić się jedynie na pobliskiej Przysusze. Na tle Przysuchy w ostatnich latach wypadamy co raz słabiej i tak jest również w tym rankingu. Przysucha ma dochód ponad milionowy, a dokładniej: 1108,04 zł

Zdecydowanie słabiej wypadły inne gminy powiatu szydłowieckiego: Orońsko (739,65 zł), Jastrząb (604,54 zł), Chlewiska (555,51 zł),  najgorzej najbliżej dna rankingu uplasowała się gmina Mirów (403,59 zł).

Ranking uwzględniający wszystkie gminy

Dzieląc sumę dochodów podatkowych w danej gminie przez liczbę mieszkańców otrzymuje się wskaźnik G, który stanowi podstawę do obliczenia subwencji wyrównawczej i kwoty wpłat do budżetu państwa. W przypadku gmin przy obliczaniu wskaźnika uwzględniane są dochody z podatków lokalnych oraz wpływy z tytułu udziałów w podatkach dochodowych.

PKB per capita – jeden z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników zamożności obywateli danego państwa. Oblicza się go, dzieląc wartość PKB (produktu krajowego brutto) tego państwa przez liczbę jego mieszkańców.

źródło: samorząd.pap.pl