Zaprzysiężenie odbyło się w obecności radnych Rady Gminy, gości, urzędników oraz przedstawicieli jednostek gminnych.

Andrzej Bracha wypowiedział formułę przysięgi: „Obejmując urząd Wójta Gminy uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg!”

Następnie nowy wójt podziękował wszystkim za obecność oraz zapewnił, że dołoży wszelkich starań by praca i współpraca na rzecz gminy ze wszystkimi radnymi i sołtysami służyła jak najlepiej społeczności gminnej. Wyraził życzenie, że chciałby aby Gmina Jastrząb była taką gminą, z której mieszkańcy będą zadowoleni i dumni. Jednocześnie podziękował wszystkim mieszkańcom za liczny udział w wyborach samorządowych oraz za udzielone zaufanie i podkreślił, że będzie wójtem dla wszystkich mieszkańców . – Nie można zmarnować szansy na rozwój naszej Gminy. Nam trzeba więcej wiary i nadziei w lepsze jutro, nam trzeba zgody, wzajemnego szacunku i zaufania, trzeba tych, którzy wytężoną, odpowiedzialną pracą staną się autorytetem i pociągną wszystkich do działania – mówił. – Wójt i Rada Gminy mają stworzyć zgodne mechanizmy, projekty, koncepcje i plany, które dadzą wiarę i chęć do intensyfikacji działań wszystkich mieszkańców gminy Jastrząb. Zgoda i integracja wszystkich środowisk, ugrupowań i pokoleń może być wyłączną gwarancją powodzenia reform i tempa zmian.

Jako pierwszy gratulacje nowemu wójtowi złożył przewodniczący Rady Gminy. -Jastrząb wpisał się w nurt zmian pokoleniowych władzy w Polsce. 86 procentowe poparcie to silny mandat zaufania, wymagający siły i determinacji w realizowaniu obietnic wyborczych — powiedział Wojciech Warso.

Nie zabrakło również życzeń i gratulacji z ust przybyłych gości.

{phocagallery view=category|categoryid=319|limitstart=0|limitcount=9|imageordering=5}

foto i info: Anna Tomczyk