Jest to program resocjalizacji sprzyjający przygotowaniu do readaptacji społecznej skierowany do skazanych przebywających w Areszcie Śledczym w Radomiu z zakresu kultury fizycznej i promocji zdrowia.

Programem objęci są skazani odbywający karę pozbawienia wolności po raz pierwszy w ramach zakładu karnego typu zamkniętego oraz półotwartego , objęci systemem programowanego oddziaływania oraz zwykłym .

Celem pierwszego spotkania było zapoznanie osadzonych z historią i ideologią karate, przybliżenie sylwetki Masutatsu Oyamy – założyciela stylu Karate Kyokushin , Shihan Kanji Midoriego szefa WKO Shinkyokushinkai, działalności Szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin MUSHIN. Trenerzy i prezes SKKK MUSHIN dzieląc się swoją pasją opowiadali o swoich uczniach o tym w jaki sposób trenują o ich sukcesach i o tym iż każdy może mieć pasję i może się w niej realizować . Zwrócono uwagę na to, iż karate to sztuka. To coś więcej niż sport. To kształtowanie cech charakteru i umysłu poprzez codzienny trening w oparciu o zasady moralne. Wizyta przedstawicieli SKKK MUSHIN spotkała się z zainteresowaniem, pojawiły się pytania ze strony słuchaczy na które chętnie odpowiadali trenerzy.

W ramach współpracy Aresztu Śledczego w Radomiu i Szydłowieckiego Klubu Karate Kyokushin MUSHIN osadzeni w ramach zajęć wykonali własnoręcznie na płótnie znaki Kanji ( kaligrafii japońskiej ) przedstawiające symbole karate do, znaki Shinkyokushinkai – kanji oraz kanku Kokoro , 7 cnót Bushido, przysięgę Dojo Kun oraz wizerunki Masutatsu Oyamy. We wszystkich pracach widać zaangażowanie ze strony osadzonych .

Drugie spotkanie w Areszcie Śledczym niebawem. Tym razem osadzeni uczestniczyć bedą w treningu wspólnie z zaproszonymi zawodnikami szydłowieckiego klubu.

Zarząd Stowarzyszenia MUSHIN pragnie podziękować Dyrektorowi Aresztu Śledczego w Radomiu za zaproszenie do współpracy a także wszystkim wychowawcom AŚ, którzy przyczynili się do realizacji projektu.

{phocagallery view=category|categoryid=340|limitstart=0|limitcount=7|imageordering=5}