Pierwsze prace przy budowie świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach już za nami.

W końcu maja zostało wykonane niwelowanie terenu pod budowę budynku świetlicy. Wcześniej rozebrany został stary budynek leśniczówki. W planach były wspólne prace mieszkańców, niestety obostrzenia związane z pandemią Covid 19 na to nie pozwoliły.

Sołtys Dariusz Mamla wspólnie z Radą Sołecką zaprasza do pomocy w następnych etapach budowy, które ruszą niezwłocznie po wytyczeniu budynku przez geodetę oraz deklaruje, że na bieżąco będzie informował zarówno o postępach prac, jak również o zapotrzebowaniu na pomoc mieszkańców. Realizacją inwestycji zajmuje się Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego. Zadanie finansowane będzie z funduszu sołeckiego Ciechostowic – ponad 36 tys. zł oraz ze środków gminnych – ponad 30 tys. zł. Ponadto, gmina oczekuje na rozstrzygnięcie wniosku o dofinansowanie inwestycji w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Urzędu Marszałkowskiego.

foto i info: UM w Szydłowcu