We wtorek 14.11.2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Szydłowca oraz przedstawicieli branży kamieniarskiej.

Tematem spotkania było opracowanie koncepcji zagospodarowania Placu Wolności oraz omówienie zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szydłowiec dla obszaru osiedla „Wschód”.

Rada Gospodarcza (obecni na spotkaniu członkowie – przyp.red) jednogłośnie poparła propozycję przeznaczenia części niezabudowanej działki nr 5716/3 (dawne boisko przy ulicach: Wschodnia i Jachowskiego) na budownictwo wielorodzinne z maksymalnym wskaźnikiem zabudowy 15% oraz minimalną powierzchnią biologicznie czynną 30%.

W trakcie spotkania kamieniarze przedstawili swoje pomysły na obiekty małej architektury, które mogłyby stanąć na Placu Wolności już w przyszłym roku. Zdaniem Burmistrza Artura Ludwa zagospodarowanie placu powinno w jak największej mierze opierać się o wykorzystanie produktu o szczególnym znaczeniu dla ziemi szydłowieckiej jakim jest piaskowiec szydłowiecki. Posadowienie obiektów wykonanych przez kamieniarzy będzie promocją dla branży oraz realizacją stanowiska Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie „Promocji Piaskowca Szydłowieckiego” jako produktu o szczególnym znaczeniu dla regionu.

info i foto: UM Szydłowiec