PISMO STEFANA WESOŁOWSKIEGO DO WOJEWODY MAZOWIECKIEGO JACKA KOZŁOWSKIEGO: (pisownia oryginalna)

Szydłowiec dnia 20.12.2013 rok                                   Wojewoda Mazowiecki Pan Jacek Kozłowski

Szanowny Panie Wojewodo.

W piśmie z dnia 27 września 2011 roku informowałem Pana , że sytuacja w finansach Gminy Szydłowiec jest dramatyczna. Permanentnie łamana jest ustawa o finansach publicznych , ze budżet jest wirtualny. Jednym słowem bezpieczeństwo ekonomiczne Gminy Szydłowiec jest zagrożone. 13 grudnia 2013 roku Regionalna Izba Obrachunkowa powzięła chwałę Nr. Ra. 486.2013 w której negatywni opiniuje przedłożony przez Burmistrza Miasta i Gminy Szydłowiec projekt Uchwały budżetowej na rok 2014. W uzasadnieniu zwrócono uwagę na niegospodarność w wydawaniu publicznych pieniędzy. Nie będę omawiał uzasadnienia. Z racji nadzoru jaki sprawuje Wojewoda nad działaniami Gminy w tym Burmistrza wnioskuję Pana o : wprowadzenie Komisarza do Gminy Szydłowiec!

Jest to jedyny ratunek dla finansów Gminy Szydłowiec i dla bezpieczeństwa jej ekonomicznegoego mieszkańców.

Stefan Wesołowski

załączniki: kopia Uchwały Nr.Ra.486,2013 Składu Orzekającego RIO z dnia 13.12.2013 otrzymują

1. Marszałek Sejmu Pani Ewa Kopacz 2. JE Biskup Wacław Depo 3. Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik 4. Przewodnicząca Rady Miasta Pani Krystyna Bednarczyk.

Szydłowiec (miasto i gmina) UCHWAŁA SO Nr Ra.486.2013 z dnia 13 grudnia 2013r.

Szydłowiec (miasto i gmina) UCHWAŁA SO Nr Ra.487.2013 z dnia 13 grudnia 2013r.

Szydłowiec (miasto i gmina) UCHWAŁA SO Nr Ra.488.2013 z dnia 13 grudnia 2013r.

 

Od redakcji: 

Pozwoliliśmy sobie również podlinkować dwie inne najnowsze opinie RIO. Nr 487 dotyczy projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej 2014-2025. Nr 488 dotyczący obligacji komunalnych. 

Zdaje się, że to faktycznie ostatnia opinia Regionalnej Izby Obrachunkowe. Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Szydłowiec oraz oficjalnej strony RIO w Warszawie nie znaleźliśmy nowszej opinii. 

Ostatnia opinia RIO widoczna na szydłowieckim BiPie jest z dnia 19 września 2013 roku …