Złote Gody świętowali:

Figarski Jan i Stefania

Gorączniak Kazimierz Bolesław i Zofia

Janczyk Jan Stanisław i Zofia Anna

Kapturski Henryk Stanisław i Mirosława

Karpeta Jan i Zofia

Kubiś Krzysztof Adam i Irena Jadwiga

Łyżwa Stefan i Marianna

Matla Kazimierz i Teresa

Sadza Ryszard i Wiesława Marianna

Sieczkowski Marian i Danuta

Solecki Stanisław i Stanisława

Szymkiewicz Ryszard Albert i Anna Elżbieta

Tokarski Stanisław i Krystyna

Wanowski Tadeusz i Janina /nie obecni na uroczystości/

Więcej zdjęć na Facebooku