Zarówno Burmistrz Turdy, Pan Tudor Stefanie i mer francuskiego Beynes Alain Bricault zapowiedzieli chęć pomocy w nawiązaniu stosunków gospodarczych pomiędzy naszymi przedsiębiorcami a firmami znajdującymi się w ich miastach.

Udział Polski w Unii Europejskiej daje przedsiębiorcom możliwość wyjścia na zagraniczne rynki. Nawiązanie stosunków wzajemnych z podmiotami w Rumunii oraz we Francji może być szansą rozwoju dla Państwa działalności, a co za tym idzie szansą dla rozwoju Szydłowca. Jeśli są Państwo zainteresowani podjęciem międzynarodowej współpracy z naszymi partnerami, prosimy o przygotowanie portfolio państwa firmy. Portfolio powinno być sporządzone w języku angielskim. Należy w nim zawrzeć profil działalności Państwa firmy, produkty/usługi, którymi możecie się Państwo pochwalić, możliwości produkcyjne oraz możliwość dostosowania produkcji/usług do różnorodnych zamówień. Dokument ten nie powinien być obszerniejszy niż 3 strony. Portfolio zostanie przesłane do naszych miast partnerskich i tam rozpropagowany wśród lokalnych przedsiębiorców. My również zwrócimy się do naszych partnerów o przesłanie podobnych ofert, które prześlemy Państwu.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Michałem Kwiatkiem, dostępnym pod numerem tel. 0 48 617 86 36 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego. Liczę na Państwa udział w tym międzynarodowym projekcie.

Artur Ludew

Burmistrz Szydłowca