Głównym zadaniem Rady jest opiniowanie działań samorządu – Burmistrza, Rady Miejskiej i gminnych jednostek pomocniczych, a także wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom starszej generacji naszych mieszkańców poprzez podejmowanie inicjatyw w celu ich realizacji.

Spotkanie, na którym obecny był także doradca Burmistrza Szydłowca Michał Kwiatek, prowadził przewodniczący Szydłowieckiej Rady Seniorów Kazimierz Zawadzki. Ponad dwugodzinną dyskusję poświęcono zebraniu postulatów programowych do planu działania Rady do końca bieżącego roku. Postulaty dotyczyły przede wszystkim pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym i zaspokojenia ich potrzeb socjalnych, jednak zgłoszono także postulaty współpracy ze środowiskiem młodzieży; w tym podjęcie wysiłów na rzecz reaktywacji ruchu harcerskiego.

Rada chce w najbliższej przyszłości nawiązać ścisły kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, by zgromadzić dane na temat stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie działania tych instytucji. Zgłoszono także postulat zorganizowania debaty na temat funkcjonowania szydłowieckiej służby zdrowia. Ważnym punktem dyskusji było omawianie propozycji uruchomienia i lokalizacji ośrodka pomocy dziennej dla osób starszych i niepełnosprawnych, a także terenu przeznaczonego na uprawianie czynnej rekreacji seniorów. Obecny na spotkaniu opiekun Rady z ramienia Burmistrza Szydłowca, Michał Kwiatek, udzielał szczegółowych informacji na temat możliwości realizacji poszczególnych postulatów. Poinformował między innymi o realizowanym właśnie projekcie Burmistrza Szydłowca uruchomienia pierwszej siłowni na wolnym powietrzu, z której mogliby korzystać także seniorzy.

Zgłaszano także postulaty poprawy infrastruktury miejskiej – między innymi budowy parkingu przy sąsiadującej z cmentarzem ulicy Brzozowej, remontu ulic Szydłowieckiego, Kamiennej, a także chodnika przy pawilonach handlowych na ulicy Kolejowej. Zgłoszono postulat wykonania badania wody w znajdujących się na terenie miasta ogólnodostępnych ujęciach, tzw. stokach. Zebrani ustalili, że Rada będzie się spotykać nie częściej niż raz na kwartał, a w przerwach pomiędzy spotkaniami pracować będzie jej Prezydium, przygotowując materiały i informacje na spotkania ogólne. Następne spotkanie zaplanowano na koniec września. Mają na nim zostać przedstawione zebrane i ujęte w program konkretnych działań zebrane postulaty programowe.

radaseniorowposiedzenie1