1 marca 2021 roku obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, również Szydłowiec pamiętał o niezłomnych bohaterach.

Pamięć o bohaterach uczczony został w tradycyjny sposób, rozpoczęty od mszy świętej w kościele św. Zygmunta. Następnie w Parku Niepodległości pod pomnikiem Pamięci Żołnierzy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” delegacje samorządu gminnego i powiatowego , przedstawiciele szkół oraz Rady Seniorów i Rady Młodzieżowej złożyły wiązanki kwiatów oraz znicze.

Mszy świętej przewodniczył ksiądz dziekan Marek Kucharski. Przeczytał on tekst przysięgi obowiązującej we wszystkich oddziałach „Ognia”, która brzmi następująco : „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że będę wiernie służył Ojczyźnie swojej. Dla Polski Ludowej poświęcę swoje życie. Rozkazy swoich dowódców będę sumiennie wykonywał, o prawa należne chłopu i wsi polskiej będę walczył. Tajemnicy dochowam choćby padło przypłacić własną krwią. Tak mi dopomóż Bóg.”

Dziekan wspominał o tym, że „Byli oni różni , ale wychowani w tych samych wartościach Bóg, Honor, Ojczyzna”. Przypomniał , że wśród bohaterów byli także duchowni, którzy dzielnie, może nie w mundurach, ale walczyli na co dzień za naszą Ojczyznę.

W parku głos zabrała prezes Światowego Związku AK Koło Szydłowiec Zofia Pawlak. Apel Pamięci odczytał Jerzy Bąk, a Marek Janczyk przypomniał historię  1 marca dniem Żołnierzy Wyklętych. Na zakończenie obchodów odśpiewano utwór z filmu „Wyklęty” „Już dopala się ogień biwaku”.

Pod pomnikiem postawiono również zdjęcie jednego z bohaterów ppor. Mariana Sadowskiego ps. „Dzida”, który zginął w 1949 roku w niejasnych okolicznościach w Rybiance, przeżył on 24 lata.

Uczczenie tego święta odbyło się w sposób tradycyjny, lecz z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W Szydłowcu pamiętano dziś o Żołnierza Wyklętych ??

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych w naszym mieście…

Opublikowany przez Nasz Szydłowiec Poniedziałek, 1 marca 2021