Według mojej opinii największe kontrowersje wzbudza fragment o treści „Obecnie Gmina Szydłowiec jest na końcowym etapie rozliczania projektu kluczowego. W związku z realizacją powyższego przedsięwzięcia w lutym 2014 roku rozpoczęła się kontrola Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, która wykazała nieprawidłowości w postępowaniu o udzielenie robót polegających na „budowie kanalizacji deszczowej w ulicy Widok oraz przebudowie istniejącego kanału w Parku Radziłowskim i w części ulicy Ogrodowej”. Nieprawidłowości te mogą skutkować koniecznością zwrotu przez gminę znacznej kwoty, tj. 587 731,69 zł plus odsetki.”

Zapewne czytelnicy zauważyli, że w ostatnim zdaniu burmistrz podgrzewa temperaturę wprowadzając do swojej wypowiedzi pewien element niepewności – słowo klucz – „MOGĄ”.

Odmienne zdanie od burmistrza Ludwa zaprezentował dziennikarz Echa Dnia Piotr Stańczak. W artykule z dnia 1 lutego 2015 r. bez cienia wątpliwości stwierdził „Już wiadomo, że miasto musi zwrócić 587 tysięcy zł za kanalizację ulicy Widok oraz przebudowę kanału w Parku Radziwiłłowskim. Urząd Zamówień Publicznych wskazał, że samorządowcy źle przeprowadzili przetarg.”

Z uwagi na fakt, że od 2008 r. zajmuję się tematyką dotyczącą „rzetelności przeprowadzanych kontroli środków UE przez służby Państwa” pozwoliłem sobie w niniejszym artykule przybliżyć Państwu skale problemu.

W drugim kwartale 2007 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego złożył do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego dwa raporty o nieprawidłowościach wykrytych podczas kontroli projektów realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu z Kalisza w ramach Działania 2.5 ZPORR. Pierwszy o nr PRR/07/W39/00009/1 kwota nieprawidłowości: 757 590,00 PLN, w tym 568 192,50 PLN środki wspólnoty, drugi o nr PRR/07/W39/00008/1 kwota nieprawidłowości: 757 590,00 PLN, w tym 568 192,50 PLN środki wspólnoty.

W pierwszym kwartale 2008 r. nieprawidłowości wykryte we wskazanych powyżej projektach znacząco stopniały, o czym świadczą złożone przez Urząd Marszałkowski WM raporty o nr PRR/06/W39/00008/5 kwota nieprawidłowości: 61 773,00 PLN, w tym 46 300,00 PLN środki wspólnoty oraz nr PRR/06/W39/00009/5 kwota nieprawidłowości: 65 142,00 PLN, w tym 48 856,00 PLN środki wspólnoty.

To nie koniec odwilży – w pierwszym kwartale 2009 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego „ponownie się zrehabilitował” składając raporty o nr PRR/06/W39/00008/8 kwota nieprawidłowości: 58 125 PLN, w tym 43 594 środki wspólnoty oraz nr PRR/06/W39/00009/8 kwota nieprawidłowości: 52 548 PLN, w tym 39 411 PLN środki wspólnoty.

Nie sposób nie zauważyć, że w przeciągu tak krótkiego czasu kwota nieprawidłowości wykrytych przez Urząd Marszałkowski WM w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich Instytut Biznesu z Kalisza zmniejszyła się aż 13-krotnie, przy czym ze sprawozdań okresowych opublikowanych przez wojewodę wynika, że stowarzyszenie nie zwróciło ani 1 zł wydatków niekwalifikowanych.

W poprzednim artykule opisywałem jak to nieprawidłowości, których rzekomo miało dopuścić się Stowarzyszenie Szydłowieckie Forum Gospodarcze w kwocie 2 143 889,76 zł wcale nie okazały się nieprawidłowościami. Stowarzyszenie SFG nie tylko nie zwróciło zakwestionowanych przez marszałka województwa mazowieckiego środków ale jeszcze niespełna milion otrzymało na pokrycie kolejnych wydatków, związanych z rozwojem mikroprzedsiębiorczości.

Proszę mi uwierzyć – obrona racji w tej tematyce nie jest zadaniem łatwym. W związku z powyższym rodzi się zasadnicze pytanie:

Czy burmistrz Szydłowca Artur Ludew dysponuje odpowiednim potencjałem merytorycznym, a przede wszystkim – czy ma zapał do tego aby rzetelnie zająć stanowisko w sprawie wyników kontroli projektu kluczowego? Po przeczytaniu CV jego doradcy Michała Kwiatka nie podejrzewam, żeby był w tej materii kompetentny – „a jak widać na załączonym obrazku” gra jest warta świeczki.

Z wyrazami szczerego szacunku, Krzysztof Knop